Brænderøg
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Header

Brændeovnsrøg

Hovedparten af de fine partikler fra danske kilder kommer fra brændeovnsrøg. Røgen indeholder også en helbredsskadelig blanding af kræftfremkaldende tjærestoffer og hormonforstyrrende dioxiner.

Kendskabet til brænderøgens sundhedsskadelige virkninger har været udbredt i USA siden 1980. I Danmark vinder denne indsigt kun langsomt frem.

Helbredseffekter

Røglugt er et faresignal.

Luftforurening med fine partikler, tjærestoffer og dioxin kan give anledning til alvorlige sundhedseffekter. Det gælder både akutte effekter som irritation af øjne, næse eller hals og langtidseffekter som allergi, astma, kræft og lunge- og hjertekar-sygdomme.

Små børn, ældre mennesker og folk med luftvejslidelser tåler dårligst brændeovnsrøg.

 

Beskyttelse

Erstat jeres egen brændeovn med en mindre sundhedsskadelig opvarmningsform som f.eks. varmepumpe, eller fjernvarme.

Tal med venner og naboer om røggenerne fra brændeovne. Ved væsentlige røggener kan I kontakte teknik- og miljøforvaltningen i kommunen.

Landsforeningen (LOB) kan måske hjælpe jer med at få fjernet røgproblemerne i jeres boligområde.

Landsforeningens formål

At fremme kendskabet til brænderøgens skadelige virkninger for at få fjernet røggener fra boligområder.

At opbygge et vidensarkiv til hjælp for Landsforeningens medlemmer.

At bistå medlemmer i deres klagesager over røggener.

Indmeldelse

Send en mail med dit navn, adresse og tlf.nr. til foreningens formand Solveig C.-Dupont cand.scient.

eller ring 2567-6094 (træffetid: Hverdage 16-17)

Medlemskontingent er 100 kroner årligt.