Brænderøg
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Politisk kamp om mulige nye kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af mindre fyringsanlæg
24-04-2022

LOB afgav i december 2021 høringssvar i forhold til dette lovinitiativ fra regeringen og støttepartierne, fremsat den 14. september 2021, se http://braenderoeg.dk/news.php?id=130. Allerede den 30. september skrev vi på hjemmesiden: Kommunerne bør kunne forbyde alle brændeovne, først i byerne, se http://braenderoeg.dk/news.php?id=129

Grunden til at de borgerlige partier ikke engang var med til dette moderate lovforslag er nu kommet frem, idet Miljø- og Fødevareudvalget den 20. april 2022 har offentliggjort sin betænkning, som man plejer efter 1.behandlingen, der fandt sted den 15. marts. Afslutningsvis følger 2. behandlingen den 28. april og 3. behandlingen den 5. maj.

Her kan der forventes mere dramatik. Medens Jacob Jensen fra Venstre allerede tidligt i 2021 havde stillet en række saglige spørgsmål, stillede Mona Juul fra de Konservative indirekte et forslag om udskydelse af loven ”i lyset af den aktuelle situation”. Hvordan den ellers skal tolkes…

Se Links til dokumenterne fra udvalgsbehandlingen (med kort omtale) HER
Nyt notat om brænderøgs lugt - fra Lone Bech
16-01-2022

I 2015 kortlagde et LOB-medlem lugtgener fra brænderøg for de fleste danske kommuner, hvor der forelå data, som Solveig C.-Dupont havde fået stillet til rådighed fra en seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed ved SDU. Data bestod af %-tal for andelen af de adspurgte i Instituttets regelmæssige undersøgelse om danskernes sundhed og sygelighed, som svarede at de inden for de sidste 14 dage havde følt sig generet af lugten fra brænderøg i deres kvarter, se http://braenderoeg.dk/news.php?id=73. Læs mere om kortlægningen samt tidligere undersøgelser i Solveigs bog ’Brænderøg og helbred. Fra kilde til krop’ (II E. Boligmiljøundersøgelser).

Af de ca. 510 000 danskere, som i 2013 følte sig generet på denne måde, svarede 10%, altså godt 50 000, at de følte sig meget generet af lugten. En ny undersøgelse i 2017 gav nogenlunde samme resultat. Men hvordan skal man forstå folks lugtgener og det, at nogen føler sig mere generet end andre?

Dette spørgsmål har det tidligere LOBs æresmedlem Lone Bech nu uddybet på en meget saglig måde, som gør at hun efterlyser bedre regulering og viden. Det er ikke gjort med at Miljøstyrelsen skilter med at have et reference-laboratorium, når dette på trods af flere henvendelser ikke reagerer og andre institutioner er lammet – ikke mindst af denne passivitet fra styrelsens side.

Lones notat handler om, hvordan to væsentlige sider af problematikken spiller sammen: På den ene side menneskers forskellige sensibilitet over for lugt i almindelighed og på den anden side brænderøgs forskellige evne til at fremkalde lugtoplevelsen ved forskellige stoffers tilstedeværelse og styrke. Hun konkluderer med nærhedsprincippet: "Luftkvaliteten inklusive lugt omkring en bolig bliver aldrig bedre, end hvad de helt lokale forureningskilder tillader".

Se hele notatet her.
Høringssvar fra LOB om de nye kommunale forskrifter
10-12-2021

Aftalen af 14. september mellem regeringen og støttepartierne om at give kommunerne nye redskaber for indgreb mod brændeovnsforureningen er nu udmøntet i et nyt lovforslag der giver kommunerne større bemyndigelse mht. forskrifter for brændeovne. Kommunalbestyrelserne vil med det nye lovforslag kunne vedtage forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af fyringsanlæg i områder med fjernvarme eller individuel naturgas. Et udkast til lovforslaget har nu været ud i høring.

LOB har benyttet sig af opfordringen til at sende et høringssvar. Det kan læses her.

Udover lovforslaget i sig selv har LOB fundet det relevant at kommentere på de fyldige bemærkninger der er til lovforslaget og komme med anbefalinger til fremtidig politik på området. Se lovforslagets bemærkninger her.