Brænderøg
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Åbent brev til Københavns Teknik- og Miljøborgmester, via Politiken
15-04-2018

Solveig Dupont har skrevet et åbent brev til Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, via Politiken. I brevet gør hun opmærksom på, at man ikke må overse brændeovne som en væsentlig forureningskilde, når man gør en indsats overfor luftforureningen - som Københavns kommune nu vil gøre mht. dieselbilers udstødning.

Med den nye kortlægning af alle anlæg i DK der fyrer med fast brændsel, kan kommunen sørge for en målrettet indsats der hvor problemerne er størst, og altså dér hvor ovn-tætheden er størst.

Læs hele brevet her.
Ny grundbog om brænderøg og helbred
18-02-2018

LOB's mangeårige formand Solveig Czeskleba-Dupont er bogaktuel med en erfarings- og vidensopsamling i bogform med titlen 'Brænderøg og helbred. Fra kilde til krop.'.

Bogen er udkommet den 19.februar og koster Kr.225.- for 236 sider med mange farvefotos, tabeller og figurer. Den kan bestilles via boghandelen eller info@cnas.dk. Læs mere om bogen i en fyldig folder, der kan rekvireres på samme mailadresse.

Hent også folderen her.
Brændeovne forurener mere i virkeligheden end i laboratoriet
11-02-2018

Fagbladet Ingeniøren kan berette om målinger der viser at brændeovne der bruges under virkelige forhold forurener langt mere end hvad der står på papiret - 4 gange mere.

Resultatet stemmer glimrende overens med australske målinger publiceret i 2014 der har vist mellem 3 og 6 gange større udledninger ved reelt brug end ved test i laboratoriet.

Læs artiklen hos Ingeniøren her
Billige partikelmålere på vej
04-02-2018

Partikelmålere har indtil videre kostet flere tusinde kroner hvis man skulle have et apparat der målte stabilt. Det ser nu ud til at de rigtigt billige målere vil kunne levere data der kan bruges til vores indikative målinger.

LOB er i gang med at afteste to af disse prisbillige partikelmålere, en kinesisk Plantower PMS7003 sensor og en amerikansk Honeywell HPMA115 sensor. De kan følges på LOB's partikelmåler-side hvor man kan se seneste måledata for alle opkoblede målere. De nye målere hedder PMS03 og HNW04 og kan sammenlignes med vores LOB01 og LOB05 tællere der er Dylos DC-1700 tællere til ca. DKK 5000,-.


Dylos DC-1700 versus PMS7003 sensor.

De billige sensorer har en pris på ca. DKK 200,- per sensor hvilket betyder at man vil kunne opbygge en komplet målestation for ca. DKK 1000,-.

Træfyring giver kraftig julesmog i Athen
28-01-2018

Den økonomiske krise i Grækenland har gjort at beboerne i Athen nu falder tilbage på at holde varmen med den mest primitive teknologi: Brændeovnene. I starten af krisen i 2010 faldt luftforureningen i Athen ellers pga. mindre bilkørsel men den er nu tilbage og værre end nogensinde før pga. den øgede afbrænding af træ. Det rapporterer TV/2 Nyhederne.

Skiftet til træ skyldes både strammere økonomi hos grækerne men også at et tilskud til brug af el er frafaldet. Vi ser samme skævvridning herhjemme hvor forurenende træfyring er fritaget for afgifter mens miljørigtig opvarmning vha. el (varmepumper) er afgiftsbelagt.

Ny brændeovnsbekendtgørelse - høringssvar
21-01-2018

En ny brændeovnsbekendtgørelse er på vej og er blevet sendt i høring. LOB har haft lejlighed til at kommentere den og indsende et høringssvar.

Der er ikke meget nyt under solen i den nye bekendtgørelse. Kravene til maximale udledninger strammes en anelse, men det vil næppe gøre nogen markant forskel.

I høringssvaret efterlyser vi at der indføres grænseværdier for udledning af PAH og dioxin fra brændeovne. Der findes allerede grænseværdier for PAH og dioxin for industrielle forbrændingsanlæg og det er ved flere lejligheder påvist at brændeovne overskrider disse grænseværdier markant. Når forureningen fra brændeovne (og pillefyr) dertil udledes i lav højde er det særligt uforståeligt at man ikke stiller krav til brændeovne og pillefyr.

LOB's høringssvar

Udkastet til brændeovnsbekendtgørelsen som det fremlagdes 21. november 2017

Partikeltællinger i Brønshøj 2016-2017
17-09-2017

LOB's partikeltæller i et villakvarter i Brønshøj har nu kørt i halvandet år. Det første års data er blevet behandlet og sammenfattet i en rapport.


Døgngennemsnit henover året. Røde søjler viser de dage hvor partikeltallet omregnet til PM2.5 overstiger WHO's anbefalinger.

Rapporten viser det samme billede, som vi tidligere har set ved målinger i Charlottenlund: Partikeltætheden er flere gange højere om vinteren end om sommeren og der er klare indikationer på at WHO's anbefalede grænseværdier per døgn overskrides mange gange i fyringssæsonen. I Brønshøj var partikeltætheden hele seks gange højere om vinteren end om sommeren og døgngennemsnittet var betænkeligt højt 17 gange i løbet af fyringssæsonen.

Rapporten er tilgængelig her (PDF dokument 0,7 MB).