Brænderøg
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Header
Træbriketter – Kommentarer til DR1s udsendelse
29-12-2018
Kære Kontant, DR’s forbrugerprogram På DRs hjemmeside skrev KRISTIAN NYGAARD JAKOBSEN d...
Dioxin og sædkvalitet – indlæg til Politiken
16-12-2018
Anders Legarth Schmidt skrev i Politiken den 22. nov. 2018, at danskerne i snit får dobbelt så m...
Kære skorstensfejere
08-12-2018
Vi anerkender, at I er specialister på brugen af ildsteder, og at det er vigtigt, at ildsteder bl...
Nye målinger af dioxin fra brændeovne
30-09-2018
Kilde: Miljøstyrelsen (2018): In-situ målinger af emissioner fra brændeovne i private boliger. M...
Benzen i luften langt fra industri og trafik
04-09-2018
En forhistorie til ny rapport om kulbrinter I TV-avisen kl.18.30 den 12. december 201...
Tungmetalforurening fra brændeovne bliver undervurderet
26-08-2018
I en rapport (Kortlægning af luftforureningens helbreds- og miljøeffekter i Region Hovedstaden) ...
Sygedage pga. luftforurening fra brændeovne er dobbelt så mange som fra vejtransport i Region Hovedstaden
18-08-2018
I foråret 2018 offentliggjorde DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) resultaterne fra en om...
Åbent brev til Københavns Teknik- og Miljøborgmester, via Politiken
15-04-2018
Solveig Dupont har skrevet et åbent brev til Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeag...
Ny grundbog om brænderøg og helbred
18-02-2018
LOB's mangeårige formand Solveig Czeskleba-Dupont er bogaktuel med en erfarings- og vidensopsamli...
Brændeovne forurener mere i virkeligheden end i laboratoriet
11-02-2018
Fagbladet Ingeniøren kan berette om målinger der viser at brændeovne der bruges under virkelige f...
Billige partikelmålere på vej
04-02-2018
Partikelmålere har indtil videre kostet flere tusinde kroner hvis man skulle have et apparat der...
Træfyring giver kraftig julesmog i Athen
28-01-2018
Den økonomiske krise i Grækenland har gjort at beboerne i Athen nu falder tilbage på at holde va...
Ny brændeovnsbekendtgørelse - høringssvar
21-01-2018
En ny brændeovnsbekendtgørelse er på vej og er blevet sendt i høring. LOB har haft lejlighed til...
Partikeltællinger i Brønshøj 2016-2017
17-09-2017
LOB's partikeltæller i et villakvarter i Brønshøj har nu kørt i halvandet år. Det første års data...
Atmosfære-forskeren Jacob Klenø om en ny målestation i Hvidovre
09-07-2017
Kemikeren Jacob Klenø er til dagligt forsker ved Århus Universitets Institut for Miljøvidenskab....
Mont Blanc - Flot udsigt, men beskidt luft (BBC nyhed)
28-05-2017
BBC sætter i en større TV-serie om luftforurening bla. fokus på dalene ved Mont Blanc. Her udsæt...
Samlet rapportering på partikeldata opsamlet i Charlottenlund 2012-2015
03-04-2017
Vi har nu fået samlet partikeltals-data fra tælleren i Charlottenlund der kørte fra september 201...
Klage til Radio- og tv-nævnet
31-01-2017
Den 31.januar 2017 sendte LOB en klage til Radio- og tv-nævnet om tv- udsendelsen Penge sendt de...
Miljøstyrelsen svarer på kampagne-kritikken fra LOB
21-01-2017
I sit svar på a href="http://braenderoeg.dk/news.php?id=93" target="_blank" LOBs kritik af Miljø...
Chamonix-ved-Mont-Blanc hjemsted for demonstrationer mod luftforurening
17-12-2016
Middags-radioavisen på P1 bragte den 10.december nyheden om, at beboere i Vintersport-stedet Cha...
Miljøstyrelsen markedsfører forurenende teknologier for brændeovnsbranchen
03-12-2016
LOB har i en skrivelse til Miljøstyrelsen den 14. november 2016 protesteret mod at Miljøstyrelse...
"Dagens partikeltal" aktiv igen.
30-10-2016
Så er dagens partikeltal tilgængelige igen på a href="http://braenderoeg.dk/particle_c...
Ventilation og træfyringsanlæg
03-07-2016
Kender I lugten af røg i stuen? - Det gør rigtig mange danskere, uden at de selv har en brændeov...
Klagesager i kommunerne
26-06-2016
(Brændeovnsvejledningen 2016, 2.del) Vejledningen beskriver blandt andet forløbet af ...
Godt nyt fra Miljøstyrelsen
18-06-2016
To udbud om målinger af emissioner fra brændeovne I forgårs den 16. juni 2016 annonce...
Vejledning til Brændeovnsbekendtgørelsen
05-06-2016
Den 25. maj 2016 offentliggjorde Miljøstyrelsen en vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen. Den...
"Den svenske doktordisputats fra 2009"
29-05-2016
I forbindelse med det godt besøgte folkemøde Det Fælles Bedste i Hvalsø, Lejre Kommune, den 22. ...
Kontant-udsendelsen "Monsteret i børneværelset" på DR1, d. 5. maj 2016
08-05-2016
Solveig Dupont har på vegne af LOB sendt følgende mail som opfølgning på DR's Kontant-udsendelse ...
Afgift på træfyring
08-03-2016
I en ny rapport fra det Miljøøkonomiske råd Økonomi og Miljø 2016 fra 1. marts 2016 anbef...
Er Danmark et civiliseret samfund?
20-02-2016
"I et civiliseret samfund sættes der grænser for den enkeltes frihed med det formål at beskytte ...
“Danskerne er trætte af naboens brændeovne”
08-02-2016
Sådan skrev Jyllandsposten den 03.02.2016 på baggrund af et a href="https://www.bolius.dk/4-ud-a...
Røg på sygehus
30-01-2016
I Roskilde Avis den 26.1.2016 kunne man læse nedenstående: div style="text-align: center;...
Høringssvar
21-01-2016
LOB har udarbejdet et høringssvar til Miljøstyrelsens Udkast til Vejledning om regulering af luft...
Vejledning til kommunerne - brænderøgsgener
04-01-2016
(Kommentar til Miljøstyrelsens Udkast til Vejledning om regulering af luftforurening fra brænd...
Helbredseffekter ved ultrafine partikler - Nanopartikler, del 3
29-12-2015
Ultrafine partikler - Hvorfor kan de være skadelige? Inspireret af en dansk rapport ...
Partikler i brænderøg - Nanopartikler, del 2
19-12-2015
I en rapport om helbredseffekter fra forbrændingspartikler har Klippel og Nussbaumer fremlagt ne...
Nanopartikler versus ultrafine partikler - Nanopartikler, del 1
13-12-2015
I faglitteraturen støder man på både nanopartikler og ultrafine partikler . Forfatterne i ...
Tjærestoffer og benzen i et villakvarter
03-12-2015
I en netop offentliggjort rapport fra DCE ( a href="http://dce2.au.dk/pub/SR162.pdf" target="_bla...
Klima og CO2
13-11-2015
WMO meddelte i mandags den 9. november 2015, at CO2-indholdet i atmosfæren har nået 400 ppm (par...
NOx og dioxin sætter grænser for brændeovns-modernisering.
09-11-2015
Folkevogns-skandalen her i efteråret minder os om, at forbrænding i atmosfæren frembringer mange...
Kortlægning af brænderøgsgener
15-10-2015
Ved en stor sundhedsundersøgelse i Danmark 2013 blev boligmiljøet inddraget. I perioden februar ...
Brændeovnes bidrag til luftforurening i København
20-09-2015
Det nye notat fra DCE (Nationalt center for Miljø og Energi) om brændeovne i København har vakt ...
VerdensSundhedsOrganisationen (WHO) advarer mod træfyring
24-07-2015
I en ny rapport med titlen: Residential heating with wood and coal: Health impacts and pol...
Fri for brænderøg - Emissionsfrit nybyggeri i Vinge, Frederikssund Kommune
08-05-2015
Frederikssund Kommune anbefaler i en lokalplan for nybyggeri i Vinge, at der ikke installeres pej...
RØG FRA HUS TIL HUS - En pamflet til de centrale myndigheder
25-04-2015
Det er på høje tid, at både de centrale og de kommunale myndigheder griber effektivt ind mod luf...
Nye foldere: Over en halv million danskere bliver generet af brænderøg
08-04-2015
LOB har fået nye foldere om omfanget af brænderøgsforurening. a href="/docs.php" Se dem her. ...
Halv million mennesker generet af brænderøg
23-03-2015
Den seneste stikprøveundersøgelse om boligmiljø fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) blev...
Vejledning nu undervejs
22-03-2015
Den længe efterspurgte vejledning til kommunerne vedrørende brænderøg er nu undervejs. p...
Ny bekendtgørelse for fyringsanlæg for fast brændsel
26-01-2015
Pressemeddelelse Der er i dag udsendt en ny bekendtgørelse for fyringsanlæg for ...
Indikative partikelmålinger, 2-års status
12-12-2014
LOB's partikeltæller i Charlottenlund har nu kørt kontinuert i mere end 2 år. Det har givet os g...
Ny kampagne om brænderøg
07-12-2014
Den 29. nov. udsendte Miljøministeriet en pressemeddelelse om en ny brændeovnskampagne udarbejde...
DØRs hæfte om luftforurening 2014
29-11-2014
Det Økologiske Råd har udgivet et fyldigt hæfte om forurening med brænderøg. Vi har læ...
USA: Forslag til regulering af brændeovnsrøg er totalt utilstrækkelig
18-11-2014
Høringsvar til de amerikanske miljømyndigheder fra kompetent lægehold “Forslag til regu...
Pressemeddelelse: En brændeovn forurener 50-100 gange mere end et oliefyr
21-10-2014
Begræns brugen af din brændeovn mest muligt! Den opfordring får ejerne af Danmarks 750....
Advarsel mod brug af briketter i brændeovne
29-04-2014
I Danmark er fyring med briketter i ovne og kedler steget kraftigt de seneste 10 år. Det giver n...
Helbredseffekter af langtids udsættelse for luftforurening
11-04-2014
Stor EU-undersøgelse af sammenhængen mellem luftforurening og dødelighed Den 9. decemb...
Ministerrokaden og træpille-bonanza
18-02-2014
Online-udgaven af bladet INGENIØREN gjorde lørdag den 15.februar status over processen op til re...
Goldman Sachs og træpillerne
26-01-2014
DONG Energy vil allerede i 2016 have fordoblet brugen af importerede træpiller i forhold til 201...
WHO (Verdens Sundhedsorganisation): Udendørs luftforurening er en førende miljøårsag til kræftdødsfald
09-01-2014
Den 17. oktober 2013 udsendte WHOs datterorganisation IARC (International Agency for Research on...
Luftforurening fra danske kilder 2011
19-12-2013
Langt den største andel af fine partikler fra danske kilder til atmosfæren kommer fra træfyring...
Ren luft til københavnerne
12-12-2013
Det er ikke nogen hemmelighed, at luften i København er forurenet med røg fra brændeovne og udst...
Nyt udkast til en brændeovnsbekendtgørelse
05-12-2013
Den 3.12.13 blev et nyt udkast til en 'brændeovnsbekendtgørelse' offentliggjort. Den skal regule...
Miljøstyrelsen svarer på spørgsmål
28-11-2013
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man få svar på mange relevante spørgsmål om brændeovne. ...
Om biomasse i energiforsyningen
25-09-2013
Den tidligere topembedsmand i EU og i Danmark, Jørgen Henningsen (medlem af Klimakommissionen 20...
5 myter om EU's kvotehandel bliver aflivet
06-09-2013
Her i foråret og i sommers (april og juli måned) stemte EU-Parlamentet hele to gange om klimakom...
INTERPOL-vejviser i kulstofhandel-kriminalitet
05-09-2013
INTERPOL's vejviser giver en indføring i den måde, hvorpå kulstof-/kvotehandelen fungerer i de l...
I København forurener brændeovne tre gange mere end bilos
05-07-2013
Dette har en forskergruppe (J. Brandt mfl.) fra Det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE) i...
Miljøstyrelsen satser på magi overfor luftforureningen
30-06-2013
Miljøstyrelsens råd til københavnerne på Danmarks Radios hjemmeside den 28. juni, om hvad de se...
Har Miljøministeren glemt BAT-princippet?
18-05-2013
"80% reduktion af emissioner fra brændeovne har vist sig at være en uholdbar påstand!&qu...
The Economist - om træfyring i Europa
27-04-2013
The Economist har for nylig haft et par velskrevne artikler om det stigende forbrug af træ i Euro...
Foreløbige resultater af partikeltælling i Charlottenlund
30-03-2013
Et af LOBs medlemmer har siden september 2012 haft en partikeltæller kørende i Charlottenlund. /p...
Kritisabel formidling af forskning: "Intens brænderøg i lungerne gør ingen alvorlig skade."
31-01-2013
Videnskab.dk er en ofte citeret hjemmeside i den danske presse. - Derfor er det afgørende, hvord...
Artikel om problemer ved afbrænding af træ i varme- og kraftværker
27-01-2013
En artikel af Rolf Czeskleba-Dupont (Ph.D., M. Sc., Roskilde Universitet) om problemer ved fyrin...
LOBs høringssvar vedr. udkastet til ny brændeovnsbekendtgørelse
16-01-2013
LOBs høringssvar påpeger at den ny bekendtgørelse bla. mangler en stillingtagen til dioxin-udledn...
Udkast til ny brændeovnsbekendtgørelse
03-01-2013
Udkastet til ny brændeovnsbekendtgørelse kan findes på nettet. I Miljøstyrelsens brev o...
Når kommuner tager brænderøg alvorligt
19-10-2012
I Horsens kommune behandler de røgklager seriøst og udfører et effektivt tilsyn. Teksten er et ek...
Miljødom når medierne
30-09-2012
Vores nyhed "En opsigtsvækkende miljødom" fra 16. juli har nu nået medierne....
Partikler medfører astmaanfald hos spædbørn
28-08-2012
Hans Bisgaard m.fl., har studeret antallet af hospitalindlæggelser i Hovedstadsregionen forårsa...
En opsigtsvækkende miljødom
16-07-2012
Den 5. juli 2012 afsagde Østre Landsret dom i en straffesag om luftforurening fra en 75 kW bræn...
Om væsentlig forurening, kommunernes sagsbehandling og boligkvarterer med stor luftforurening
06-06-2012
I forbindelse med Miljøstyrelsens møde om brændeovnsbekendtgørelsen den 19. marts 2012 var delt...
Svar fra Miljøministeren/MST på kritik af rygestopkampagnen
04-04-2012
På vegne af Miljøministeren har Charlotte von Hessberg i Miljøstyrelsen (CvH) svaret på LOBs kr...
Aftale om den danske energipolitik 2012 - 2020
23-03-2012
Den aktuelle energiaftale berører mindst to sider af brænderøgs- problematikken, nemlig afgiften...
Kritik af rygestop-kampagnen fra Miljøstyrelsen
05-03-2012
LOB påtaler, at danske miljømyndigheder har mistolket to svejtsiske artikler om optænding af bræn...
LOB får svar fra Skatteministeriet
14-02-2012
Skatteministeriet har svaret på LOB's henvendelse i starten af januar vedr. kommende afgifter på ...
LOB protesterer mod nye fjernvarmeafgifter
11-01-2012
På grund af regeringens planer om nye afgifter på fjernvarme, der sandsynligvis vil medføre større u...
Guld og grønne skove? - Slides
21-12-2011
Mødet om Guld og grønne skove , som blev annonceret her på LOBs hjemmesiden under nyheder ...
Træpiller bliver et klimaproblem
03-12-2011
Københavns Kommunes ambitiøse klimaplan, som kopieres over hele landet, beror i høj grad på en p...
Arrangementer om bioenergi
23-11-2011
GULD & GRØNNE SKOVE – træpiller bliver et klimaproblem Hvis man (som Københavner og ome...
PAH-målinger i Jyllinge
10-11-2011
Fra marts 2010 til maj 2011 har medarbejdere fra Aarhus Universitet (tidligere Danmarks Miljøund...
Helbredseffekter af danske brænderøgspartikler belyst eksperimentelt
03-08-2011
Med denne titel udgav Miljøstyrelsen i april 2011 Miljøprojekt Nr. 1357. Ved nærmere gennemsyn v...
Udslip fra danske kilder til atmosfæren i 2009
26-05-2011
Træforbruget i boliger var 2,3 gange højere i 2009 end i år 2000 i følge Forskningsrapport nr. 8...
Hvad gør landbruget til den største forurener af luften?
14-05-2011
Center for Energi, Miljø og Sundhed (CEEH) offentliggjorde deres tredje rapport i slutningen af ...
Brændeovnsrøg skader DNA på samme måde som dieselpartikler
17-03-2011
Brændeovnsrøg skader DNA på samme måde som dieselpartikler . Sådan skrev Ingeniøren ...
Luftforurening og blodpropper i hjernen
01-02-2011
Tidsskriftet European Heart Journal offentliggjorde i juni 2010 en artikel om blodpropper...
Helbredstruende tjærestoffer i boliger med træfyring
07-01-2011
Også i Sverige benytter mange sig af brændeovne og lignende former for træfyring til opvarmning ...
Regler for brændefyring i Malmø
29-12-2010
Malmø Kommune skriver på sin hjemmeside www.malmo.se: "I storbyen Malmø bor vi tæt på hverandre ...
Brændeforbrug i Danmark 2009
27-12-2010
Anders Evald, Force Technology, har undersøgt antallet af brændeovne, pejse, masseovne og brænde...
Ny bekendtgørelse om luftkvalitet og beskyttelse af følsomme befolkningsgrupper
30-08-2010
Den ny bekendtgørelse om luftkvalitet fra 30. juni 2010, der skal reducere luftforureningen, er en ...
National handlingsplan for vedvarende energi i Danmark juni 2010
24-08-2010
Regeringens ambitionsniveau fejler ikke noget. Således indleder klima- og energiministeriet handlin...
Nogle resultater fra Slagslunde
27-07-2010
I DMUs rapport nr. 779 med titlen “Brændefyrings bidrag til luftforurening - Nogle resultater fra p...
Miljøstyrelsen har ændret sin liste over uønskede stoffer 2009
05-07-2010
I forbindelse med en høringsrunde om “Listen over uønskede stoffer 2009” i foråret 2010, sendte LOB...
Vigtig lille bog om dioxinforurening ved brændeovnsfyring
28-06-2010
I bogen “Toxic emissions and devaluated CO2-neutrality” (ISBN: 978-3-639-20532-9) bliver dioxinudsl...
90 fremtrædende amerikanske naturvidenskabsfolk skriver til Kongressen om CO2-udslip fra biomasse.
28-05-2010
I deres brev til formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi og flertallets formand i Senatet...
Hvor store er de helbredsmæssige omkostninger ved brug af brændeovne?
21-05-2010
I ‘Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner’ (Andersen, M.S. 2010. Danmarks Miljøundersøgels...
Emissioner fra træfyrede brændeovne og –kedler Miljøprojekt nr. 1324
13-04-2010
Konsulentfirmaet Carl Bro har i en ny miljørapport til Miljøstyrelsen (miljøprojekt nr. 1324, april...
Dioxinudslip er underbelyst i ny rapport fra DMU, FR nr. 776.
29-03-2010
I den årlige opgørelse om langtransporterede emissioner til luften, der er sendt til UNECEsekretaria...
Konferencen “Brændefyring og alternative løsninger”
14-03-2010
I forbindelse med en konference på Christiansborg den 15. marts 2010 fremsatte Det Økologiske Råd e...
Helbredseffekter ved brænderøg
11-01-2010
Center for Forebyggelse har udgivet en rapport med titlen ‘Tænk sundhed ind i miljøet. Et prioriteri...