Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Partikeltællinger i Brønshøj 2016-2017
17-09-2017

LOB's partikeltæller i et villakvarter i Brønshøj har nu kørt i halvandet år. Det første års data er blevet behandlet og sammenfattet i en rapport.


Døgngennemsnit henover året. Røde søjler viser de dage hvor partikeltallet omregnet til PM2.5 overstiger WHO's anbefalinger.

Rapporten viser det samme billede, som vi tidligere har set ved målinger i Charlottenlund: Partikeltætheden er flere gange højere om vinteren end om sommeren og der er klare indikationer på at WHO's anbefalede grænseværdier per døgn overskrides mange gange i fyringssæsonen. I Brønshøj var partikeltætheden hele seks gange højere om vinteren end om sommeren og døgngennemsnittet var betænkeligt højt 17 gange i løbet af fyringssæsonen.

Rapporten er tilgængelig her (PDF dokument 0,7 MB).