Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Vidensarkiv

Vores vidensarkiv består af alle publicerede nyheder nedenfor samt vores brochurer og foldere til uddeling.

Alle nyheder gennem tiden i kort oversigtsform

Brug "Åbn denne nyhed"-linket for at se den fulde tekst.

Politisk kamp om mulige nye kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af mindre fyringsanlæg
24-04-2022
LOB afgav i december 2021 høringssvar i forhold til dette lovinitiativ fra regeringen og støttepa...
Nyt notat om brænderøgs lugt - fra Lone Bech
16-01-2022
I 2015 kortlagde et LOB-medlem lugtgener fra brænderøg for de fleste danske kommuner, hvor der fo...
Høringssvar fra LOB om de nye kommunale forskrifter
10-12-2021
Aftalen af 14. september mellem regeringen og støttepartierne om at give kommunerne nye redskaber...
Kommunerne bør kunne forbyde alle brændeovne, først i byerne
30-09-2021
Tirsdag, den 14. september sluttede langstrakte forhandlinger om regeringsudspillet 'Miljøinitiat...
Lov om ovnskifte ved ejerskifte træder i kraft 1. august
26-02-2021
I tema-sektionen Bolig, Energi, Klima skriver Roskilde Avis den 24.2.: "Fra april måned i år gæld...
Indendørs luftforurening fra brændeovne
27-01-2021
Nyt studie fra UK viser at brændeovne forurener indeluften markant. Kamma Skov har venligst ove...
Ny bog om luftforurening og sundhed fra Aarhus Universitet
27-09-2020
Vores medlem af bestyrelsen, Rolf Czeskleba-Dupont, har haft lejlighed til at læse en ny bog om l...
Corona øger sundhedsrisiko fra brænderøg – tre nye undersøgelser indkredser problemet
26-05-2020
Størsteparten af forureningen fra danske kilder med fine partikler stammer fra brændeovne. Derfor...
"Brænderøg og Helbred" nu tilgængelig som gratis e-bog
10-05-2020
Solveig C.-Duponts bog om sundhedsproblemer fra brændeovnsrøg er nu gratis tilgængelig som e-bog ...
LOB afviser moderniserings-strategien i høringssvar om ejerskifte
23-03-2020
I begyndelsen af året fremsatte miljøminister Wermelin et lovforslag om indgreb i ejendoms-handel...
Mindeord
20-01-2020
Af Rolf Czeskleba-Dupont LOBs medstifter og mangeårige formand samt hidtidige re...
Umeå universitet: Øget demens-risiko fra udbredt brænderøg
10-12-2019
Forskere fra Umeå universitet har dokumenteret, at risikoen for demens hos beboere over 50 år st...
Støt partierne bag forslaget om at forbyde brændeovne i områder med fjernvarme
26-07-2019
Her i agurketiden vakte det særlig opsigt, at en brændeovns-kritisk artikel i Kristeligt Dagblad ...
Udtynd brændeovne og spar skadestue-besøg af spæd- og småbørn - forskere fra New Zealand har vist vejen
19-06-2019
Et forskerhold fra universitetet i Auckland har fulgt en stor gruppe børn op til tre års alderen,...
Greta Thunbergs kritik af Københavns klimapolitik
11-06-2019
I en pressemeddelelse om denne kritik har Rolf fra LOBs bestyrelse taget udfordringen op: br / ...
LOB om KLIMA
30-05-2019
Brug arkene, hvis I som brændeovns-kritikere bliver spurgt om klima. Mange får at vide, at brænd...
LOB's høringssvar på "Nationalt program for reduktion af luftforurening"
11-03-2019
LOB har afgivet høringssvar på a href="https://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62696" ta...
Dioxinforurening fra brænderøg
24-02-2019
I Danmark ved de fleste, at giftstoffet dioxin er en regelmæssig bestanddel af røgen fra brændeo...
LOB afgiver høringssvar om "Bekendtgørelse om godtgørelse til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse (udkast 23.11.18)"
23-01-2019
Tilskuddet til skrotning af ovne fra 1995 eller før er desværre det eneste tiltag på brændeovns-o...
Træbriketter – Kommentarer til DR1s udsendelse
29-12-2018
Kære Kontant, DR’s forbrugerprogram På DRs hjemmeside skrev KRISTIAN NYGAARD JAKOBSEN d...
Dioxin og sædkvalitet – indlæg til Politiken
16-12-2018
Anders Legarth Schmidt skrev i Politiken den 22. nov. 2018, at danskerne i snit får dobbelt så m...
Kære skorstensfejere
08-12-2018
Vi anerkender, at I er specialister på brugen af ildsteder, og at det er vigtigt, at ildsteder bl...
Nye målinger af dioxin fra brændeovne
30-09-2018
Kilde: Miljøstyrelsen (2018): In-situ målinger af emissioner fra brændeovne i private boliger. M...
Benzen i luften langt fra industri og trafik
04-09-2018
En forhistorie til ny rapport om kulbrinter I TV-avisen kl.18.30 den 12. december 201...
Tungmetalforurening fra brændeovne bliver undervurderet
26-08-2018
I en rapport (Kortlægning af luftforureningens helbreds- og miljøeffekter i Region Hovedstaden) ...
Sygedage pga. luftforurening fra brændeovne er dobbelt så mange som fra vejtransport i Region Hovedstaden
18-08-2018
I foråret 2018 offentliggjorde DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) resultaterne fra en om...
Åbent brev til Københavns Teknik- og Miljøborgmester, via Politiken
15-04-2018
Solveig Dupont har skrevet et åbent brev til Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeag...
Ny grundbog om brænderøg og helbred
18-02-2018
LOB's mangeårige formand Solveig Czeskleba-Dupont er bogaktuel med en erfarings- og vidensopsamli...
Brændeovne forurener mere i virkeligheden end i laboratoriet
11-02-2018
Fagbladet Ingeniøren kan berette om målinger der viser at brændeovne der bruges under virkelige f...
Billige partikelmålere på vej
04-02-2018
Partikelmålere har indtil videre kostet flere tusinde kroner hvis man skulle have et apparat der...
Træfyring giver kraftig julesmog i Athen
28-01-2018
Den økonomiske krise i Grækenland har gjort at beboerne i Athen nu falder tilbage på at holde va...
Ny brændeovnsbekendtgørelse - høringssvar
21-01-2018
En ny brændeovnsbekendtgørelse er på vej og er blevet sendt i høring. LOB har haft lejlighed til...
Partikeltællinger i Brønshøj 2016-2017
17-09-2017
LOB's partikeltæller i et villakvarter i Brønshøj har nu kørt i halvandet år. Det første års data...
Atmosfære-forskeren Jacob Klenø om en ny målestation i Hvidovre
09-07-2017
Kemikeren Jacob Klenø er til dagligt forsker ved Århus Universitets Institut for Miljøvidenskab....
Mont Blanc - Flot udsigt, men beskidt luft (BBC nyhed)
28-05-2017
BBC sætter i en større TV-serie om luftforurening bla. fokus på dalene ved Mont Blanc. Her udsæt...
Samlet rapportering på partikeldata opsamlet i Charlottenlund 2012-2015
03-04-2017
Vi har nu fået samlet partikeltals-data fra tælleren i Charlottenlund der kørte fra september 201...
Klage til Radio- og tv-nævnet
31-01-2017
Den 31.januar 2017 sendte LOB en klage til Radio- og tv-nævnet om tv- udsendelsen Penge sendt de...
Miljøstyrelsen svarer på kampagne-kritikken fra LOB
21-01-2017
I sit svar på a href="http://braenderoeg.dk/news.php?id=93" target="_blank" LOBs kritik af Miljø...
Chamonix-ved-Mont-Blanc hjemsted for demonstrationer mod luftforurening
17-12-2016
Middags-radioavisen på P1 bragte den 10.december nyheden om, at beboere i Vintersport-stedet Cha...
Miljøstyrelsen markedsfører forurenende teknologier for brændeovnsbranchen
03-12-2016
LOB har i en skrivelse til Miljøstyrelsen den 14. november 2016 protesteret mod at Miljøstyrelse...
"Dagens partikeltal" aktiv igen.
30-10-2016
Så er dagens partikeltal tilgængelige igen på a href="http://braenderoeg.dk/particle_c...
Ventilation og træfyringsanlæg
03-07-2016
Kender I lugten af røg i stuen? - Det gør rigtig mange danskere, uden at de selv har en brændeov...
Klagesager i kommunerne
26-06-2016
(Brændeovnsvejledningen 2016, 2.del) Vejledningen beskriver blandt andet forløbet af ...
Godt nyt fra Miljøstyrelsen
18-06-2016
To udbud om målinger af emissioner fra brændeovne I forgårs den 16. juni 2016 annonce...
Vejledning til Brændeovnsbekendtgørelsen
05-06-2016
Den 25. maj 2016 offentliggjorde Miljøstyrelsen en vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen. Den...
"Den svenske doktordisputats fra 2009"
29-05-2016
I forbindelse med det godt besøgte folkemøde Det Fælles Bedste i Hvalsø, Lejre Kommune, den 22. ...
Kontant-udsendelsen "Monsteret i børneværelset" på DR1, d. 5. maj 2016
08-05-2016
Solveig Dupont har på vegne af LOB sendt følgende mail som opfølgning på DR's Kontant-udsendelse ...
Afgift på træfyring
08-03-2016
I en ny rapport fra det Miljøøkonomiske råd Økonomi og Miljø 2016 fra 1. marts 2016 anbef...
Er Danmark et civiliseret samfund?
20-02-2016
"I et civiliseret samfund sættes der grænser for den enkeltes frihed med det formål at beskytte ...
“Danskerne er trætte af naboens brændeovne”
08-02-2016
Sådan skrev Jyllandsposten den 03.02.2016 på baggrund af et a href="https://www.bolius.dk/4-ud-a...
Røg på sygehus
30-01-2016
I Roskilde Avis den 26.1.2016 kunne man læse nedenstående: div style="text-align: center;...
Høringssvar
21-01-2016
LOB har udarbejdet et høringssvar til Miljøstyrelsens Udkast til Vejledning om regulering af luft...
Vejledning til kommunerne - brænderøgsgener
04-01-2016
(Kommentar til Miljøstyrelsens Udkast til Vejledning om regulering af luftforurening fra brænd...
Helbredseffekter ved ultrafine partikler - Nanopartikler, del 3
29-12-2015
Ultrafine partikler - Hvorfor kan de være skadelige? Inspireret af en dansk rapport ...
Partikler i brænderøg - Nanopartikler, del 2
19-12-2015
I en rapport om helbredseffekter fra forbrændingspartikler har Klippel og Nussbaumer fremlagt ne...
Nanopartikler versus ultrafine partikler - Nanopartikler, del 1
13-12-2015
I faglitteraturen støder man på både nanopartikler og ultrafine partikler . Forfatterne i ...
Tjærestoffer og benzen i et villakvarter
03-12-2015
I en netop offentliggjort rapport fra DCE ( a href="http://dce2.au.dk/pub/SR162.pdf" target="_bla...
Klima og CO2
13-11-2015
WMO meddelte i mandags den 9. november 2015, at CO2-indholdet i atmosfæren har nået 400 ppm (par...
NOx og dioxin sætter grænser for brændeovns-modernisering.
09-11-2015
Folkevogns-skandalen her i efteråret minder os om, at forbrænding i atmosfæren frembringer mange...
Kortlægning af brænderøgsgener
15-10-2015
Ved en stor sundhedsundersøgelse i Danmark 2013 blev boligmiljøet inddraget. I perioden februar ...
Brændeovnes bidrag til luftforurening i København
20-09-2015
Det nye notat fra DCE (Nationalt center for Miljø og Energi) om brændeovne i København har vakt ...
VerdensSundhedsOrganisationen (WHO) advarer mod træfyring
24-07-2015
I en ny rapport med titlen: Residential heating with wood and coal: Health impacts and pol...
Fri for brænderøg - Emissionsfrit nybyggeri i Vinge, Frederikssund Kommune
08-05-2015
Frederikssund Kommune anbefaler i en lokalplan for nybyggeri i Vinge, at der ikke installeres pej...
RØG FRA HUS TIL HUS - En pamflet til de centrale myndigheder
25-04-2015
Det er på høje tid, at både de centrale og de kommunale myndigheder griber effektivt ind mod luf...
Nye foldere: Over en halv million danskere bliver generet af brænderøg
08-04-2015
LOB har fået nye foldere om omfanget af brænderøgsforurening. a href="/docs.php" Se dem her. ...
Halv million mennesker generet af brænderøg
23-03-2015
Den seneste stikprøveundersøgelse om boligmiljø fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) blev...
Vejledning nu undervejs
22-03-2015
Den længe efterspurgte vejledning til kommunerne vedrørende brænderøg er nu undervejs. p...
Ny bekendtgørelse for fyringsanlæg for fast brændsel
26-01-2015
Pressemeddelelse Der er i dag udsendt en ny bekendtgørelse for fyringsanlæg for ...
Indikative partikelmålinger, 2-års status
12-12-2014
LOB's partikeltæller i Charlottenlund har nu kørt kontinuert i mere end 2 år. Det har givet os g...
Ny kampagne om brænderøg
07-12-2014
Den 29. nov. udsendte Miljøministeriet en pressemeddelelse om en ny brændeovnskampagne udarbejde...
DØRs hæfte om luftforurening 2014
29-11-2014
Det Økologiske Råd har udgivet et fyldigt hæfte om forurening med brænderøg. Vi har læ...
USA: Forslag til regulering af brændeovnsrøg er totalt utilstrækkelig
18-11-2014
Høringsvar til de amerikanske miljømyndigheder fra kompetent lægehold “Forslag til regu...
Pressemeddelelse: En brændeovn forurener 50-100 gange mere end et oliefyr
21-10-2014
Begræns brugen af din brændeovn mest muligt! Den opfordring får ejerne af Danmarks 750....
Advarsel mod brug af briketter i brændeovne
29-04-2014
I Danmark er fyring med briketter i ovne og kedler steget kraftigt de seneste 10 år. Det giver n...
Helbredseffekter af langtids udsættelse for luftforurening
11-04-2014
Stor EU-undersøgelse af sammenhængen mellem luftforurening og dødelighed Den 9. decemb...
Ministerrokaden og træpille-bonanza
18-02-2014
Online-udgaven af bladet INGENIØREN gjorde lørdag den 15.februar status over processen op til re...
Goldman Sachs og træpillerne
26-01-2014
DONG Energy vil allerede i 2016 have fordoblet brugen af importerede træpiller i forhold til 201...
WHO (Verdens Sundhedsorganisation): Udendørs luftforurening er en førende miljøårsag til kræftdødsfald
09-01-2014
Den 17. oktober 2013 udsendte WHOs datterorganisation IARC (International Agency for Research on...
Luftforurening fra danske kilder 2011
19-12-2013
Langt den største andel af fine partikler fra danske kilder til atmosfæren kommer fra træfyring...
Ren luft til københavnerne
12-12-2013
Det er ikke nogen hemmelighed, at luften i København er forurenet med røg fra brændeovne og udst...
Nyt udkast til en brændeovnsbekendtgørelse
05-12-2013
Den 3.12.13 blev et nyt udkast til en 'brændeovnsbekendtgørelse' offentliggjort. Den skal regule...
Miljøstyrelsen svarer på spørgsmål
28-11-2013
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man få svar på mange relevante spørgsmål om brændeovne. ...
Om biomasse i energiforsyningen
25-09-2013
Den tidligere topembedsmand i EU og i Danmark, Jørgen Henningsen (medlem af Klimakommissionen 20...
5 myter om EU's kvotehandel bliver aflivet
06-09-2013
Her i foråret og i sommers (april og juli måned) stemte EU-Parlamentet hele to gange om klimakom...
INTERPOL-vejviser i kulstofhandel-kriminalitet
05-09-2013
INTERPOL's vejviser giver en indføring i den måde, hvorpå kulstof-/kvotehandelen fungerer i de l...
I København forurener brændeovne tre gange mere end bilos
05-07-2013
Dette har en forskergruppe (J. Brandt mfl.) fra Det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE) i...
Miljøstyrelsen satser på magi overfor luftforureningen
30-06-2013
Miljøstyrelsens råd til københavnerne på Danmarks Radios hjemmeside den 28. juni, om hvad de se...
Har Miljøministeren glemt BAT-princippet?
18-05-2013
"80% reduktion af emissioner fra brændeovne har vist sig at være en uholdbar påstand!&qu...
The Economist - om træfyring i Europa
27-04-2013
The Economist har for nylig haft et par velskrevne artikler om det stigende forbrug af træ i Euro...
Foreløbige resultater af partikeltælling i Charlottenlund
30-03-2013
Et af LOBs medlemmer har siden september 2012 haft en partikeltæller kørende i Charlottenlund. /p...
Kritisabel formidling af forskning: "Intens brænderøg i lungerne gør ingen alvorlig skade."
31-01-2013
Videnskab.dk er en ofte citeret hjemmeside i den danske presse. - Derfor er det afgørende, hvord...
Artikel om problemer ved afbrænding af træ i varme- og kraftværker
27-01-2013
En artikel af Rolf Czeskleba-Dupont (Ph.D., M. Sc., Roskilde Universitet) om problemer ved fyrin...
LOBs høringssvar vedr. udkastet til ny brændeovnsbekendtgørelse
16-01-2013
LOBs høringssvar påpeger at den ny bekendtgørelse bla. mangler en stillingtagen til dioxin-udledn...
Udkast til ny brændeovnsbekendtgørelse
03-01-2013
Udkastet til ny brændeovnsbekendtgørelse kan findes på nettet. I Miljøstyrelsens brev o...
Når kommuner tager brænderøg alvorligt
19-10-2012
I Horsens kommune behandler de røgklager seriøst og udfører et effektivt tilsyn. Teksten er et ek...
Miljødom når medierne
30-09-2012
Vores nyhed "En opsigtsvækkende miljødom" fra 16. juli har nu nået medierne....
Partikler medfører astmaanfald hos spædbørn
28-08-2012
Hans Bisgaard m.fl., har studeret antallet af hospitalindlæggelser i Hovedstadsregionen forårsa...
En opsigtsvækkende miljødom
16-07-2012
Den 5. juli 2012 afsagde Østre Landsret dom i en straffesag om luftforurening fra en 75 kW bræn...
Om væsentlig forurening, kommunernes sagsbehandling og boligkvarterer med stor luftforurening
06-06-2012
I forbindelse med Miljøstyrelsens møde om brændeovnsbekendtgørelsen den 19. marts 2012 var delt...
Svar fra Miljøministeren/MST på kritik af rygestopkampagnen
04-04-2012
På vegne af Miljøministeren har Charlotte von Hessberg i Miljøstyrelsen (CvH) svaret på LOBs kr...
Aftale om den danske energipolitik 2012 - 2020
23-03-2012
Den aktuelle energiaftale berører mindst to sider af brænderøgs- problematikken, nemlig afgiften...
Kritik af rygestop-kampagnen fra Miljøstyrelsen
05-03-2012
LOB påtaler, at danske miljømyndigheder har mistolket to svejtsiske artikler om optænding af bræn...
LOB får svar fra Skatteministeriet
14-02-2012
Skatteministeriet har svaret på LOB's henvendelse i starten af januar vedr. kommende afgifter på ...
LOB protesterer mod nye fjernvarmeafgifter
11-01-2012
På grund af regeringens planer om nye afgifter på fjernvarme, der sandsynligvis vil medføre større u...
Guld og grønne skove? - Slides
21-12-2011
Mødet om Guld og grønne skove , som blev annonceret her på LOBs hjemmesiden under nyheder ...
Træpiller bliver et klimaproblem
03-12-2011
Københavns Kommunes ambitiøse klimaplan, som kopieres over hele landet, beror i høj grad på en p...
Arrangementer om bioenergi
23-11-2011
GULD & GRØNNE SKOVE – træpiller bliver et klimaproblem Hvis man (som Københavner og ome...
PAH-målinger i Jyllinge
10-11-2011
Fra marts 2010 til maj 2011 har medarbejdere fra Aarhus Universitet (tidligere Danmarks Miljøund...
Helbredseffekter af danske brænderøgspartikler belyst eksperimentelt
03-08-2011
Med denne titel udgav Miljøstyrelsen i april 2011 Miljøprojekt Nr. 1357. Ved nærmere gennemsyn v...
Udslip fra danske kilder til atmosfæren i 2009
26-05-2011
Træforbruget i boliger var 2,3 gange højere i 2009 end i år 2000 i følge Forskningsrapport nr. 8...
Hvad gør landbruget til den største forurener af luften?
14-05-2011
Center for Energi, Miljø og Sundhed (CEEH) offentliggjorde deres tredje rapport i slutningen af ...
Brændeovnsrøg skader DNA på samme måde som dieselpartikler
17-03-2011
Brændeovnsrøg skader DNA på samme måde som dieselpartikler . Sådan skrev Ingeniøren ...
Luftforurening og blodpropper i hjernen
01-02-2011
Tidsskriftet European Heart Journal offentliggjorde i juni 2010 en artikel om blodpropper...
Helbredstruende tjærestoffer i boliger med træfyring
07-01-2011
Også i Sverige benytter mange sig af brændeovne og lignende former for træfyring til opvarmning ...
Regler for brændefyring i Malmø
29-12-2010
Malmø Kommune skriver på sin hjemmeside www.malmo.se: "I storbyen Malmø bor vi tæt på hverandre ...
Brændeforbrug i Danmark 2009
27-12-2010
Anders Evald, Force Technology, har undersøgt antallet af brændeovne, pejse, masseovne og brænde...
Ny bekendtgørelse om luftkvalitet og beskyttelse af følsomme befolkningsgrupper
30-08-2010
Den ny bekendtgørelse om luftkvalitet fra 30. juni 2010, der skal reducere luftforureningen, er en ...
National handlingsplan for vedvarende energi i Danmark juni 2010
24-08-2010
Regeringens ambitionsniveau fejler ikke noget. Således indleder klima- og energiministeriet handlin...
Nogle resultater fra Slagslunde
27-07-2010
I DMUs rapport nr. 779 med titlen “Brændefyrings bidrag til luftforurening - Nogle resultater fra p...
Miljøstyrelsen har ændret sin liste over uønskede stoffer 2009
05-07-2010
I forbindelse med en høringsrunde om “Listen over uønskede stoffer 2009” i foråret 2010, sendte LOB...
Vigtig lille bog om dioxinforurening ved brændeovnsfyring
28-06-2010
I bogen “Toxic emissions and devaluated CO2-neutrality” (ISBN: 978-3-639-20532-9) bliver dioxinudsl...
90 fremtrædende amerikanske naturvidenskabsfolk skriver til Kongressen om CO2-udslip fra biomasse.
28-05-2010
I deres brev til formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi og flertallets formand i Senatet...
Hvor store er de helbredsmæssige omkostninger ved brug af brændeovne?
21-05-2010
I ‘Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner’ (Andersen, M.S. 2010. Danmarks Miljøundersøgels...
Emissioner fra træfyrede brændeovne og –kedler Miljøprojekt nr. 1324
13-04-2010
Konsulentfirmaet Carl Bro har i en ny miljørapport til Miljøstyrelsen (miljøprojekt nr. 1324, april...
Dioxinudslip er underbelyst i ny rapport fra DMU, FR nr. 776.
29-03-2010
I den årlige opgørelse om langtransporterede emissioner til luften, der er sendt til UNECEsekretaria...
Konferencen “Brændefyring og alternative løsninger”
14-03-2010
I forbindelse med en konference på Christiansborg den 15. marts 2010 fremsatte Det Økologiske Råd e...
Helbredseffekter ved brænderøg
11-01-2010
Center for Forebyggelse har udgivet en rapport med titlen ‘Tænk sundhed ind i miljøet. Et prioriteri...