Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Ny brændeovnsbekendtgørelse - høringssvar
21-01-2018

En ny brændeovnsbekendtgørelse er på vej og er blevet sendt i høring. LOB har haft lejlighed til at kommentere den og indsende et høringssvar.

Der er ikke meget nyt under solen i den nye bekendtgørelse. Kravene til maximale udledninger strammes en anelse, men det vil næppe gøre nogen markant forskel.

I høringssvaret efterlyser vi at der indføres grænseværdier for udledning af PAH og dioxin fra brændeovne. Der findes allerede grænseværdier for PAH og dioxin for industrielle forbrændingsanlæg og det er ved flere lejligheder påvist at brændeovne overskrider disse grænseværdier markant. Når forureningen fra brændeovne (og pillefyr) dertil udledes i lav højde er det særligt uforståeligt at man ikke stiller krav til brændeovne og pillefyr.

LOB's høringssvar

Udkastet til brændeovnsbekendtgørelsen som det fremlagdes 21. november 2017