Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Åbent brev til Københavns Teknik- og Miljøborgmester, via Politiken
15-04-2018

Solveig Dupont har skrevet et åbent brev til Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, via Politiken. I brevet gør hun opmærksom på, at man ikke må overse brændeovne som en væsentlig forureningskilde, når man gør en indsats overfor luftforureningen - som Københavns kommune nu vil gøre mht. dieselbilers udstødning.

Med den nye kortlægning af alle anlæg i DK der fyrer med fast brændsel, kan kommunen sørge for en målrettet indsats der hvor problemerne er størst, og altså dér hvor ovn-tætheden er størst.

Læs hele brevet her.