Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Nogle resultater fra Slagslunde
27-07-2010
I DMUs rapport nr. 779 med titlen “Brændefyrings bidrag til luftforurening - Nogle resultater fra projektet WOODUSE” (fra maj 2010) finder LOB de mest interessante resultater på de sidste ti sider i rapporten. Det drejer sig om:
  • PAH-målinger i otte dage, hvor koncentrationen af PAH (tjærestoffer) ved målevognen i Slagslunde var 1,7 ng/m3 i gennemsnit. EUs grænseværdi er på 1,0 ng/m3 i årsgennemsnit.
  • Beregninger af forureningen fra en hypotetisk nabo, der antages at være aktiv brændeovnsbruger og ofte forårsager store forureningsgener i nabolaget.
  • Indendørsmålinger af forurening med sod i et hus med brændeovn. Her viste optænding i en kold ovn at føre til stor indendørs sodkoncentration i op til 6 timer efter optændingen.
Det er en videreførelse af disse pilotprojekter, der kunne være interessante for LOB, og som myndighederne burde prioritere højt af hensyn til folkesundheden.
Rapporten kan ses her.