Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Nye målinger af dioxin fra brændeovne
30-09-2018
Kilde: Miljøstyrelsen (2018): In-situ målinger af emissioner fra brændeovne i private boliger. Miljøprojekt nr. 2045, september 2018

Målingerne, udført af FORCE Technology i 2017 på 9 huse i Københavns omegn, er en opfølgning på de anerkendte dioxinundersøgelser i Gundsømagle 2002-2005.

Dengang blev det med store overskrifter i medierne bekendtgjort at brændeovne og -kedler tilsammen var største kilder til dioxin, tjærestoffer (PAH) og partikler i luften ved vores boliger. Mens vi andre blev bekymrede for vores helbred, blev brændeovnsfabrikanterne bekymrede for deres indtjening.

Danske regeringer har siden 2006 fastholdt en energipolitik med plads til brændeovne på trods af forureningsproblemerne. I stedet for at udfase brugen af anlæg, håbede man gennem modernisering af ovnparken at kunne reducere luftforureningen væsentligt.

FORCE Technologys nye målinger gør moderniseringsstrategien til skamme. Nok blev emissionen af partikler og Black Carbon mindre end forventet. Men for de sundhedsskadelige tjærestoffer og dioxin er emissionerne faretruende høje, især hvis man tager højde for kombinationseffekten mellem de to stofgrupper. Læs mere i bogen Brænderøg og Helbred af Solveig Czeskleba-Dupont.

På grund af store CO2-udslip fra træfyring er ovnene heller ikke klimavenlige. LOB opfordrer derfor politikerne til hurtigst muligt at udfase brugen af brændeovne.

Læs om målingerne hos Miljøstyrelsen