Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

LOB afgiver høringssvar om "Bekendtgørelse om godtgørelse til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse (udkast 23.11.18)"
23-01-2019

Tilskuddet til skrotning af ovne fra 1995 eller før er desværre det eneste tiltag på brændeovns-området, regeringen har valgt i medfør af sin stort opreklamerede klima- og luftplan fra oktober 2018.

LOB har svaret på et udkast til skrotningsbekendtgørelsen ved at fremhæve:

  • Træfyring i små fyringsanlæg uden røgrensning bør udfases.
  • Moderniseringen (udskiftning til nyere ovne) har et indbygget dilemma.
  • Dioxinproduktionen er et væsentligt problem.
  • Skatteydernes pengene burde bruges for at få mere sundhed ved nedlæggelse af ovnene - først i de mest belastede områder.
Se hele høringssvaret her.