Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Dioxinforurening fra brænderøg
24-02-2019

I Danmark ved de fleste, at giftstoffet dioxin er en regelmæssig bestanddel af røgen fra brændeovne. LOB har ofte nævnt det og skrevet om det. Her følger to korte tekster af Solveig.

Den første handler om højdepunktet i 2006 af den danske dioxinforskning fra små træfyringsanlæg, hvor det er vist at dioxinforureningen i en landsby på Sjælland var tydeligt højere end i baggrunden.

Den anden omtaler, at Danmark har forpligtet sig i en international konvention om at nedbringe dioxinforureningen, men gør ikke noget for det, hvad angår små træfyringsanlæg. Den manglende handling forklares af Rolfs referat fra hans deltagelse i forberedelsen af den sidste indberetning til konventionen, hvor især Sundhedsstyrelsen fremstår som en 'tavshedens mur'.

Hent teksterne samlet her.