Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

LOB's høringssvar på "Nationalt program for reduktion af luftforurening"
11-03-2019

LOB har afgivet høringssvar på udkast til "Nationalt program for reduktion af luftforurening". LOB fremhæver at

  • Brænndeovne bør udfases hurtigt.
  • Der skal politisk opmærksomhed på de særligt skadelige stoffer i røgen, f.e.x dioxin.
  • Bedre lokale målinger af eskponeringen savnes.
  • Kommunernes tilsynspligt og myndighed bliver styrket i forbindelse med røggener.
LOB's høringssvar i fuld tekst.