Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Greta Thunbergs kritik af Københavns klimapolitik
11-06-2019

I en pressemeddelelse om denne kritik har Rolf fra LOBs bestyrelse taget udfordringen op:
Se pressemeddelelse fra Rolf.

Vi bør tage kritikken som anledning til en revurdering af tvivlsomme påstande i Københavns klimaplan. I klimaplanen påstås det for eksempel, at omlægning til 'grøn energiproduktion med biomasse-baseret varmeproduktion' drastisk har reduceret Københavns udledning af CO2. Men miljøforvalteren Jørgen Henningsen opfordrede allerede i 2013 til en grundig revurdering af energiregnskaber i et memorandum om anvendelse af biomasse.

Se hele Jørgen Henningsens memo, især afsnit 3 om fast biomasse.

Senere på året, når Amagers flisfyrede varmeværk BIO 4 åbner, får vi igen den gamle traver at høre: Værkets drift påstås at reducere CO2-udledningen med 400 000 tons sammenlignet med den mængde CO2, afbrænding af fossilt brændsel ville afstedkomme. Det giver HOFOR en indtægt på 400 000 CO2-kvoter – uden at skele til, hvor meget CO2 der bliver udledt fra skorstenene ved flisfyringen. Det nævnte memorandum kommer ind på det i kapitel 3 om fast biomasse.

I øvrigt er den Grønne Studenterbevægelse i kontakt med overborgmester Frank Jensen og har som svar på vores pressemeddelelse bedt om uddybende materiale. Foruden ovenstående har Rolf informeret dem om, at Danmarks Statistik siden 2015 har indarbejdet de årlige udledninger af CO2 fra biomasse i samlede nationale regnskaber, herunder Det Grønne Nationalregnskab Danmark 2014-2015 (udgivet 2017). De tager ‘den varme luft’ ud af de oppustede tal, som Københavns kommune kommer med.

Se Danmarks Statistiks analyse fra 2015.