Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Udtynd brændeovne og spar skadestue-besøg af spæd- og småbørn - forskere fra New Zealand har vist vejen
19-06-2019

Et forskerhold fra universitetet i Auckland har fulgt en stor gruppe børn op til tre års alderen, og registreret hvor ofte de måtte besøge skadestuer i New Zealand - især på grund af åndedrætsbesvær.

Dernæst har de kortlagt hvor i landet børnene bor, fordelt på områder hvoraf halvdelen er under 6 hektar i størrelse. I gennemsnit husede hvert område 33 private boliger, hvoraf 15 fyrede med træ og 2 med kul. For hver hektar af disse områder blev husholdningerne med fyringsanlæg talt op. Større tæthed af brændefyring medførte hyppigere besøg af småbørnenes besøg på skadestuerne. Konklusionen blev at hvis man fjernede 1/3 af fyringsenhederne, ville næsten 9000 årlige besøg på skadestuerne kunne undgås!


Beregnet effekt af at fjerne een brændeovn per hektar i New Zealand: Knap 9000 færre skadestuebesøg i børns første 3 leveår.

New Zealands befolkningstal er lidt mindre end Danmarks, mens arealet er næsten seks gange større. Mon ikke danskerne med deres langt større befolkningstæthed burde få undersøgt, hvad antallet af brændeovnene per hektar betyder for sundhed og sygelighed?

Direkte link til den engelsksprogede artikel.

Læs oversat abstract og konklusion her.