Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Ny bekendtgørelse om luftkvalitet og beskyttelse af følsomme befolkningsgrupper
30-08-2010
Den ny bekendtgørelse om luftkvalitet fra 30. juni 2010, der skal reducere luftforureningen, er en implementering af EU direktivet om luftkvalitet og renere luft i Europa fra 2008. Formålet med dette direktiv er først og fremmest at “undgå, forhindre eller begrænse skadelige virkninger på menneskers sundhed og på miljøet som helhed.” - I indledningen lægges særlig vægt på udtrykket “med særlig vægt på de sårbare befolkningsgrupper og miljøet som helhed”, og dette udtryk findes næsten ordret i den danske bekendtgørelses fra 30. juni om luftkvalitetsplaner. - Blandt de forurenende stoffer, der især skal begrænses, nævner bekendtgørelsen både fine partikler og tjærestoffer, som vi desværre kender alt for godt fra brænderøgsforureningen.
Se bekendtgørelsen her.