Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Umeå universitet: Øget demens-risiko fra udbredt brænderøg
10-12-2019

Forskere fra Umeå universitet har dokumenteret, at risikoen for demens hos beboere over 50 år stiger med hhv. 30 og endda 70%, alt efter om man udsættes blot for stærk udendørs eller både udendørs og indendørs luftforurening fra brændeovne.

Forureningen med fine partikler (PM2,5) blev opgjort på parceller på 50 x 50 m. Brændeovnenes udslip kunne dermed klart skelnes fra trafikkens. Foruden at være mindre stærk er trafikkens udslip koncentreret langs vejene. Brændeovnenes luftforurening ligger derimod som en dyne over hele landskabet, dog med stigende styrke omkring områder med mange ovne.


Beregnet årligt bidrag til PM2.5 i 2011 fra trafik (venstre) og privat træfyring (højre) fra SMHI. Copyright Lantmäteriet.

De nævnte risici gælder de personer der har boet i områder med den højeste fjerdedel af partikelforureningen fra brændeovne og er blevet beregnet over en 15-17 årig periode, hvad angår antallet af demens-tilfælde.

Direkte link til den originale pressemeddelelse.
LOB's oversættelse af pressemedelelsen.

Direkte link til den videnskabelige publikation.