Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Corona øger sundhedsrisiko fra brænderøg – tre nye undersøgelser indkredser problemet
26-05-2020

Størsteparten af forureningen fra danske kilder med fine partikler stammer fra brændeovne. Derfor skrev LOB i slutningen af marts måned til borgmestrene på Sjælland: Udsættelse for brændeovnsrøg er i corona-tiden ligeså farligt som at have ødelagt sine lunger gennem rygning.

Den 12.april kom DR så med nyheden om, at lang tids udsættelse for fine partikler (PM2,5) markant øger corona-dødeligheden i amterne i USA. https://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-forskning-luftforurening-oeger- risikoen-doe-af-coronavirus

Førende danske miljøforskere pegede som vanligt på trafikken, da undersøgelsen fra det velansete Harvard universitet i Boston/USA blev forelagt dem. Men det var ikke fokus i Harvard-rapporten.

I mellemtiden peger flere internationale forskergrupper på luftforureningens sammenhæng med de værste faser af corona-sygdommen og den medfølgende dødelighed. Vi ved at brænderøgspartikler herved kan spille en væsentlig rolle (læs mere om det i Solveigs bog om 'Brænderøg og helbred', side 171-175).

Konklusion: Myndighederne bør sørge for, at flest mulige mennesker i risikogruppen kommer fri af omgivelser med jævnlig forurening med brænderøg. Resultaterne fra den nye test-, opsporings- og isolationsstrategi burde bruges hertil.

Læs mere om undersøgelserne her.