Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Ny bog om luftforurening og sundhed fra Aarhus Universitet
27-09-2020

Vores medlem af bestyrelsen, Rolf Czeskleba-Dupont, har haft lejlighed til at læse en ny bog om luftforurening, redigeret af Ole Hertel og Thomas Ellermann, begge fra Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet og Danmarks Center for Miljø og Energi (DCE).

Rolf roser i sin kritiske anmeldelse bogens forklaring på et høj-aktuelt emne og hvad DCE gør ved det. Dens fremstilling er hjulpet godt på vej af mange illustrationer, grafer og tabeller.

Kritikken går navnlig på sammenhængen mellem miljøfaktorerne og det sundhedsfaglige område. Bogens fokus på forbedrede modelberegninger har gjort det stadig tydeligere at lokale forureningskilder som brænderøg kræver tættere lokale opgørelser som f.eks. LOBs målinger hjemme hos de påvirkede. Netop derfor savner Rolf stadig at modeller og målinger tolkes mere ud fra vores oplevede hverdag, ligesom en god læge kender til patientens miljø.

Men alt i alt en god læseoplevelse. 120 sider i alt.

Hvis du har fået lyst til at købe DCE's bog kan den findes her. Den koster 99,- kroner som e-bog.

Læs hele Rolf's anmeldelse her.