Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Kommunerne bør kunne forbyde alle brændeovne, først i byerne
30-09-2021

Tirsdag, den 14. september sluttede langstrakte forhandlinger om regeringsudspillet 'Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling' med en aftale, hvor regeringen stort set fastholdt sit udspil fra maj måned, men nu har fået støttepartierne med til det, se teksten her.

Det er et svagt resultat angående brændeovne, når kommunerne kun skal have lov til at forbyde brændeovne fra før 2008 - og dette kun i områder med kollektiv varme.

LOB har aldrig været imponeret over kun at gribe ind mod gamle brændeovne, da man løber med halve vinde, hvis man tror, at modernisering af denne teknologi giver løsningen på luftforurenings-problemet. Det er resultatet af, at myndighederne har indsnævret bedømmelsen af forureningen til kun at handle om partikel-forureningen. Den betyder meget, men dækker ikke forureningen med de klimaskadelige sodpartikler, påpeger Rådet for Grøn Omstilling. Se Kommentarer til aftalen om ’Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling’ - Rådet for Grøn Omstilling.

LOB er enig med rådets anbefaling, når Kåre Press peger på både klima- og sundhedsskaderne og konkluderer: "Det rigtige er derfor helt at forbyde opvarmning med fast brændsel (brænde, kul m.v.) som led i den grønne omstilling. Først i byerne – senere på landsplan."

Rolf C.-Dupont har dagen inden offentliggørelsen af aftalen på et møde i Hvalsø foreslået tre trin: 1. Folketinget bør straks give kommunerne lov til at forbyde brændeovne i områder med fjernvarme eller naturgas – uanset alder! 2.Forbuddet bør dernæst udvides til alle naboskaber, hvor folk er generet af brændeovnsrøg (over 500 000 på landsplan; i Lejre 16% af befolkningen) 3.Afbrænding af skovbiomasse bringes til ophør ! Det hjælper også på biodiversiteten.

Oplægget redegør som rød tråd for, hvordan dioxin-forureningen fra brændeovne er blevet undertrykt af myndighederne - til stor skade for folkesundheden. Læs mere her.