Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Politisk kamp om mulige nye kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af mindre fyringsanlæg
24-04-2022

LOB afgav i december 2021 høringssvar i forhold til dette lovinitiativ fra regeringen og støttepartierne, fremsat den 14. september 2021, se http://braenderoeg.dk/news.php?id=130. Allerede den 30. september skrev vi på hjemmesiden: Kommunerne bør kunne forbyde alle brændeovne, først i byerne, se http://braenderoeg.dk/news.php?id=129

Grunden til at de borgerlige partier ikke engang var med til dette moderate lovforslag er nu kommet frem, idet Miljø- og Fødevareudvalget den 20. april 2022 har offentliggjort sin betænkning, som man plejer efter 1.behandlingen, der fandt sted den 15. marts. Afslutningsvis følger 2. behandlingen den 28. april og 3. behandlingen den 5. maj.

Her kan der forventes mere dramatik. Medens Jacob Jensen fra Venstre allerede tidligt i 2021 havde stillet en række saglige spørgsmål, stillede Mona Juul fra de Konservative indirekte et forslag om udskydelse af loven ”i lyset af den aktuelle situation”. Hvordan den ellers skal tolkes…

Se Links til dokumenterne fra udvalgsbehandlingen (med kort omtale) HER