Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Brændeforbrug i Danmark 2009
27-12-2010

Anders Evald, Force Technology, har undersøgt antallet af brændeovne, pejse, masseovne og brændekedler i danske boliger og sommerhuse i 2009. Samtidig blev brændeforbruget undersøgt. Undersøgelsen er blevet finansieret af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Den foreliggende undersøgelse bygger på telefoninterview med 2027 personer, dvs. dobbelt som mange som ved den foregående undersøgelse om brændeforbruget i 2007. Metoden beskrives omhyggeligt i rapporten.

Resultaterne er ret interessante og vil sandsynligvis blive brugt videre af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen i deres publikationer om energiforbrug og luftforurening. - For eksempel når undersøgelsen frem til, at der er brændeovne i 25% af boligerne i Danmark. Brændeovnsejerne udgør med andre ord et mindretal af den danske befolkning!

I alt opgøres ovnbestanden til at være på ca. 750 500 brændeovne og det samlede brændeforbrug til brændeovne i boliger anslås at være ca. 25 PJ (1 PJ = 1015 Joule). Det er noget mindre end i 2007. Evald forklarer tallet med en mere omhyggelig metode denne gang.

Endelig omtales en plan om at gennemføre en landsdækkende registrering af fyringsteknologi og brænselsforbrug. En sådan registrering vil bl.a. kunne benyttes ved vurdering af den geografiske fordeling af brænderøgsgener i kommunerne til hjælp ved bekæmpelse af luftforurening fra brændeovne i boligkvarterer.

Evalds undersøgelse kan ses her.