Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Regler for brændefyring i Malmø
29-12-2010

Malmø Kommune skriver på sin hjemmeside www.malmo.se: "I storbyen Malmø bor vi tæt på hverandre og har små grunde. Her i tæt-lav bebyggede områder skaber brændefyring ofte problemer i form af luftvejsirritationer, dårlig lugt og sod." Hjemmesiden nævner især tjærestoffer i brænderøgen som sundhedsskadelige for både ovn-ejere og for naboer. De alvorligste risisci for helbredet er kræft, luftvejsproblemer og allergier.

For at imødegå disse problemer har kommunen indført bemærkelsesværdige tiltag:

  1. Malmø by er blevet inddelt i fem geografiske områder, herunder områder med fjernvarme og naturgas, områder med institutioner for sårbare grupper (børn, ældre og syge) og særligt tætbebyggede områder, hvor man ikke kan få tilladelse til opvarmning med træ.
  2. Kommunen skelner mellem primær opvarmning og hyggefyring. I en del områder må man udelukkende hyggefyre, og det kun 2 gange om ugen, kun optænding een gang pr. døgn og det må max. vare fire timer.
  3. Det er helt forbudt at anvende ikke-miljøgodkendte brændeovne.

Læs mere her.