Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Helbredstruende tjærestoffer i boliger med træfyring
07-01-2011

Også i Sverige benytter mange sig af brændeovne og lignende former for træfyring til opvarmning af boliger. - Det fører naturligvis til luftforureninger med sodpartikler, CO2, tjærestoffer (PAH), dioxin mm. som vi kender fra Danmark. - Men nu har en svensk undersøgelse påvist, at der yderligere sker en helbredstruende forurening af indeluften hos brændeovnsejerne. Efter systematisk at have sammenlignet luftens indhold af kræftfremkaldende tjærestoffer i boliger med og uden træfyring kunne forskerne konstatere, at tjærestofindholdet var fire gange højere hos ovn-ejerne.

Undersøgelsen er blevet gennemført af et forskerteam fra svenske universiteter med Pernilla Gustafson i spidsen og publiceret i 2008 i tidskriftet Environmental Science & Technology/ Vol. 42, s. 5074-5080. - Denne artikel er nu med på listen fra WHO over væsentlig litteratur om indeklima, der blev offentliggjort i dec. 2010.

Måske burde det danske Miljøministerium begynde at tage luftforureningen med PAH i boligkvarterer mere alvorlig?

WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants (PDF)
Se den svenske undersøgelse her (PDF).