Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Luftforurening og blodpropper i hjernen
01-02-2011

Tidsskriftet European Heart Journal offentliggjorde i juni 2010 en artikel om blodpropper skrevet af et dansk forskerteam med Zorana Jovanovic Andersen i spidsen. Artiklen påviste en klar sammenhæng mellem luftforurening med ultrafine partikler og ældre menneskers blodpropper i hjernen. Forskerne, der bla. kom fra Kræftens Bekæmpelse, Institut for Folkesundhed (København) og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), koncentrerede sig om akutindlæggelser på de ni storkøbenhavnske hospitaler i perioden 2003 til 2006. Gennemsnitsalderen for de indlagte var 73 år.

De ældre mennesker, der blev indlagt på storkøbenhavnske hospitaler i perioden, boede spredt i hele regionen, må man formode. Men det ville have været interessant at kende deres konkrete geografiske bopæl i relation til villakvarterer og stærkt trafikerede veje, da det i dag er kendt bl.a. fra Gundsømagle- og Slagslundeundersøgelserne, at partikelkoncentrationen i tætlavt boligbyggeri under opvarmningssæsonen er lige så omfattende som ved de store trafikårer.

De målinger af luftforureningen, der omtales i artiklen, fandt sted på taget af H.C.Ørsteds Instituttet ved Fælledparken. Det fremgår af materialet, at luftforureningen her svarede lidt bedre til tilsvarende målinger ved Lille Valby i nærheden af Roskilde end til målinger ved H.C.Andersens Boulevard, hvor trafiktætheden er særlig stor.

Det har længe været kendt i Danmark, at brændeovne/træfyring er den største danske kilde til luftforurening med fine og ultrafine partikler. I 2008 skønnedes ca. 70 % af fine partikler fra danske kilder at komme fra træfyring i boliger, mens kun 13 % kom fra transport. (Se cirkeldiagram nedenfor!)

Kilde: DMU, FR. 776 (2010), s. 41.

Da det er ønskeligt at reducere partikelforureningen i luften og de deraf følgende helbredseffekter betragteligt, kan det undre, at forfatterne til artiklen udelukkende har hæftet sig ved den forurening, der kommer fra vejtrafikken men glemte at forholde sig til de langt større partikeludslip fra træfyring i boliger!!!

Læs mere her.