Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Hvad gør landbruget til den største forurener af luften?
14-05-2011

Center for Energi, Miljø og Sundhed (CEEH) offentliggjorde deres tredje rapport i slutningen af marts måned 2011. Rapporten præsenterer brugen af en avanceret metode, EVA, til opgørelse af de helbredsrelaterede omkostninger ved luftforurening.

Meget kort fortalt inddrager metoden alle leddene fra de forskellige kilders udslip af kemiske stoffer til den økonomiske værdisætning af disse helbredseffekter, sådan som nedenstående, let omarbejdede figur fra rapporten viser.

I rapporten har forfatterne anvendt data fra år 2000. Resultatet var, at ca. 39% af de totale helbredsrelaterede omkostninger fra danske udslip kom fra landbruget. Det vil overraske mange, men det drejer sig simpelthen om, at gylledampe i luften omdannes til fine sundhedsskadelige partikler. Emissioner fra vejtrafik lå på andenpladsen (19,3%) og boligopvarmning inkl. brændeovne på tredjepladsen (16,3% svarende til ca. 980 millioner kroner).

Det er imidlertid vigtigt at gøre opmærksom på, at mens landbrugets og vejtrafikkens udslip er gået tilbage fra 2000 til 2009 er emissionerne fra brændeovne næsten fordoblet siden 2000. Det bør politikerne mærke sig, hvis de vil regulere luftforureningen!

Læs mere her.