Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Udslip fra danske kilder til atmosfæren i 2009
26-05-2011

Træforbruget i boliger var 2,3 gange højere i 2009 end i år 2000 i følge Forskningsrapport nr. 821 fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) april 2011 (s. 54).

Samtidig oplyser DMU i denne rapport til FN, at udslippene til atmosfæren fra danske kilder af dioxin, PAH (tjærestoffer) og PM2,5 (fine partikler) og specielt fra træfyring i boliger var som følger:

Dioxin Ialt ca. 30 gram i 2009 (s. 45)
heraf ca.16 gram = 53 % fra boliger, især træfyring (s. 45)
PAH Ialt ca. 15.000 kg (s. 45)
heraf ca. 11.400 kg = 76% fra boliger, især træfyring (s. 45)
PM2,5(det vil sige massen af partikler mindre end 2,5µm i diameter)
Ialt ca. 25.000 tons (s. 42)
heraf ca. 17.750 tons = 71% fra boliger, især træfyring (s. 41)

Kilde: DMU. FR. 821. April 2011. Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE (s. 41 - 45).

Det er desværre ikke alle danske luftforureningsforskere, der har lagt mærke til denne udvikling!

Læs mere om DMUs rapport nr 821 her.