Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Træpiller bliver et klimaproblem
03-12-2011

Københavns Kommunes ambitiøse klimaplan, som kopieres over hele landet, beror i høj grad på en påstand om CO2-reduktion ved hjælp af elværkernes omstilling til fyring med importerede træpiller fra bla. Canada, der jo har enorme skovarealer. Men Det Europæiske Miljøagenturs videnskabelige rådgivere advarer nu direkte mod enorme negative konsekvenser for klimaet, hvis skovene bliver ryddet, bla. fordi der afgives mere CO2 ved træfyring end ved brug af fossile brændsler!

Skovrydning til bioenergi i Nova Scotia, Canada. Selvom det foregår certificeret kan det virke ødelæggende på skoven.

De samme advarsler kommer fra den danske tænketank Concito og miljøorganisationen Greenpeace/Canada. Alle tre har sammenfattet en stor del af den videnskabelige kritik mod skovning og træfyring på elværker.

Se nærmere:
http://www.concito.dk/nyheder/co2-neutral-biomasse-begraenset
og på
http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2011/10/ ForestBiomess_Eng.pdf

Læs mere fra Det Europæiske Miljøagentur her.