Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Dioxinudslip er underbelyst i ny rapport fra DMU, FR nr. 776.
29-03-2010
I den årlige opgørelse om langtransporterede emissioner til luften, der er sendt til UNECEsekretariatet i februar 2010, har forfatterne til rapporten undladt at nævne dioxin i afsnittet om udviklingstendenser fra 1990 til 2008. Det er ærgerligt, da historien er interessant både konkret og metodisk. - De samlede dioxinudslip blev mindre i 1990‘erne pga. ændret teknologi ved affaldsforbrændingsanlæg og kraftværker. Siden 1999 er denne nedgang standset på grund af voksende anvendelse af træ til opvarmning i boliger. Man kan finde dette illustreret senere i rapporten, s. 70. En mindre nedgang ved dioxinudslip fra boligopvarmning mellem 2007 og 2008 forklares dog ikke! - Desuden er DMU i 2008 begyndt at medtage dioxinudslip ved markafbrænding o.l. i de totale dioxinudslip. Det forøger de samlede dioxinudslip til luften fra 28 gram til til 32 gram I-teq. - Iøvrigt medtager rapporten emissionsudviklingen af stofferne: SO2, NOx, NMVOC, CO, NH3 , As, Cd, Cr, Cu, HG, Ni, Pb, Se, Zn, HCB, PAH, TSP, PM10 og PM2,5.
Rapporten ses her.