Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Aftale om den danske energipolitik 2012 - 2020
23-03-2012

Den aktuelle energiaftale berører mindst to sider af brænderøgs- problematikken, nemlig afgiften på købebrænde og spørgsmålet om i hvilket omfang fyring med træ er miljøvenlig (herunder CO2-neutral).

Der vil blive lagt en afgift på al rumvarme, såvel fra fossile brændsler som fra biomasse fra 2013. Da biomasseafgiften er en ny type afgift, skal den tilpasses EU-reglerne, og derfor ved vi ikke i øjeblikket, hvad det kommer til at betyde for brænderøgsforureningen.

For at fremme "en effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af biomasseressourcer i den danske energiforsyning" skal der udarbejdes en analyse af, hvordan man bedst anvender biomasseressourcerne, og hvad det betyder for CO2-fortrængningen. Hertil afsættes der 7,5 mio. kr. i 2012-2015, og analysen skal fremlægges inden udgangen af 2013.

Læs mere her