Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Partikler medfører astmaanfald hos spædbørn
28-08-2012

Hans Bisgaard m.fl., har studeret antallet af hospitalindlæggelser i Hovedstadsregionen forårsaget af astmaanfald i perioden 2001 til 2008 og sammenlignet hyppigheden af indlæggelser med luftens forurening. Det er forurening med partikler og kvælstofforbindelser (NOx og NO2), der blev målt.

Konklusionen er, at kortvarig eksponering af forurenet luft kan medføre børns hospitalindlæggelser pga. astmaanfald. Spædbørn er muligvis mest modtagelige. Astmaanfaldene synes at være forårsaget af større forbrændingspartikler (PM2,5 og PM10) og/eller trafikrelaterede gasser såsom kvælstofilter, mens luftforurening med ultrafine partikler - overraskende - ikke viste nogen sammenhæng med hospitalindlæggelser af småbørn.

Den bagvedliggende tese er, at luftforureningen, som blev målt på taget af H.C.Ørsteds instituttet i København, skyldes trafikken i området. Men når man fra DMUs publikationer ved, at eksempelvis de fine partikler (PM2,5) i luften fra danske kilder hovedsageligt stammer fra træfyring i private hjem, og at kun en mindre andel skyldes trafikken, må man stille spørgsmål ved denne tese. - I det afsluttende afsnit af forskningsartiklen nævner forskerne selv, at en svaghed ved deres undersøgelse er, at målingerne af forureningsparametrene kun fandt sted ved een målestation og langt fra boligkvarterer.

Læs mere i artiklen her.