Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Udkast til ny brændeovnsbekendtgørelse
03-01-2013

Udkastet til ny brændeovnsbekendtgørelse kan findes på nettet.

I Miljøstyrelsens brev om høringen til udkastet kan man blandt andet læse: Baggrunden for den ny grænseværdi er blandt andet, at de uforbrændte gasser i røgen giver anledning til sundhedsskadelig partikeldannelse og lugtgener.

Baggrunden for kravet til skorstenshøjder ved etablering af nye skorstene og fyringsanlæg er, at røgen kan slå ned i haven eller hos naboen, hvis skorstenen ikke er høj nok.

Miljøstyrelsen skriver på nettet: Fristen for indsendelse af høringssvar til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW er fredag den 11. januar 2013, kl. 12.00. Eventuelle bemærkninger bedes så vidt muligt sendt elektronisk til Miljøstyrelsen på e-mailadressen: mst@mst.dk. Miljøstyrelsen anmoder om, at bemærkninger ikke modtages både pr. postbrev og pr. e-mail. Miljøstyrelsen beder om, at det i emnefeltet angives: "Høringssvar fra [part] vedr. bekendtgørelse til regulering af luftforurening af fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW, MST- 5230 - 00023".

Læs udkastet her