Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

LOBs høringssvar vedr. udkastet til ny brændeovnsbekendtgørelse
16-01-2013

LOBs høringssvar påpeger at den ny bekendtgørelse bla. mangler en stillingtagen til dioxin-udledning, ikke nævner vejledning til kommunerne, ej heller hvordan kommunerne skal få midler til objektivt måleudstyr.

Herudover efterlyser LOB en stillingtagen til tiltag som de der er sket i Malmø. I Malmø er fyring med fast brændsel forbudt i visse områder af hensyn til f.ex. børnehaver og sygehuse.

Se hele høringssvaret her.