Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Artikel om problemer ved afbrænding af træ i varme- og kraftværker
27-01-2013

En artikel af Rolf Czeskleba-Dupont (Ph.D., M. Sc., Roskilde Universitet) om problemer ved fyring med træ i varme- og kraftværker blev offentliggjort i december 2012 i The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies.

Artiklen forklarer, hvorfor det er forkert at sætte CO2-emissioner ved rydning af skove og den efterfølgende afbrænding af træpiller lig nul (CO2- neutral), og hvilke konsekvenser fejltagelsen har haft for klimapolitikken.

Konskevenserne er bla. øjeblikkeligt forøgede CO2-emissioner, som EUs kulstofhandels-system blot forværrer. Men ejerne af værkerne får godskrevet den CO2 som de fortrængte fossile brændsler ville have udledt i form af CO2- kvoter. Ejerne kan sælge disse CO2-kvoter videre som tilladelser til yderligere forurening. Dette kaldes desværre for "grøn omstilling".

Læs artiklen "A Secular Carbon Debt from Atmospheric high Temperature Combustion of Stem Wood ?" her.