Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Kritisabel formidling af forskning: "Intens brænderøg i lungerne gør ingen alvorlig skade."
31-01-2013

Videnskab.dk er en ofte citeret hjemmeside i den danske presse. - Derfor er det afgørende, hvordan ny viden bliver præsenteret her. - Ikke mindst er overskriften vigtig.

Den 29.jan. 2013 benyttede Thomas Hoffmann/Videnskab.dk følgende overskrift til sin artikel om brænderøgs helbredsmæssige virkninger: "Intens brænderøg i lungerne gør ingen alvorlig skade." - Men hvis man læser den tilhørende brødtekst bliver det klart, at to af undersøgelserne, som resumeres, blev foretaget på 20 yngre mennesker. Desuden var de ikke-astmatikere og opholdt sig kun 3 timer i et røgfyldt kammer. De to andre undersøgelser viste en sammenhæng mellem afhjælpende foranstaltninger og færre sygdomstilfælde.

Den 30. jan. skrev LOB derfor til Videnskab.dk:

Hej Thomas Hoffmann. Du skrev: "Intens brænderøg i lungerne gør ingen alvorlig skade." Det er desvære misvisende i forhold til artiklens indhold. Du skulle have tilføjet: "hvis man er rask og ung." Ikke mindst er overskriften uheldig, fordi andre medier ukritisk aftrykker din artikels første linie. - Dermed får kommunerne endnu et falsk argument for at erklære brænderøg for en uvæsentlig forurening over for folk, der næsten daglig oplever røggener i hjemmet - især om vinteren. Se www.braenderoeg.dk/Dagens partikeltal. Venlig hilsen Solveig Czeskleba-Dupont cand.scient og formand for LOB
Læs artiklen fra Videnskab.dk 29.1.13 her