Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Har Miljøministeren glemt BAT-princippet?
18-05-2013

"80% reduktion af emissioner fra brændeovne har vist sig at være en uholdbar påstand!"

Den 26. april 2013 præsenterede Miljøministeren en projektrapport om de samfundsøkonomiske gevinster ved nogle af de seneste miljøråd fra Miljøstyrelsens side. Af interesse for os er vurderingen af brændeovnskampagnen 'Fyr fornuftigt', der har præget kommunernes tilsyn med luftforurening fra brændeovne det seneste år, og som vi kom med kritik af her på hjemmesiden under 'Nyheder' den 5.3.2012.

Ministeren udtalte ved præsentationen: "Partikelforurening fra brændeovne er et alvorligt sundhedsmæssigt problem. Derfor lancerede vi op til sidste fyringssæson en kampagne for at få flere brændeovnsejere til at følge nogle ret enkle råd om god optænding. Nu har vi med den nye rapport dokumentation for, at der også er god samfundsøkonomi i at følge rådene."

Projektrapporten lægger imdidlertid op til en helt anden konklusion end ministerens. Nemlig at den samfundøkonomiske gevinst på 745 millioner kroner ved at tænde ovnen op fra oven, som kampagnen anbefaler, vil blive mere end dobbelt så høj ved slet ikke at anvende brændeovne til opvarmning men i stedet for fjernvarme eller anden emissionsfri teknologi i boligområder.

Ved at tænde ovnen op som kampagnen foreslår, vurderer rapportens forfattere, at emissionerne af partikler og tjærestoffer vil blive reduceret med 42% (og ikke 80%). Ved i stedet for at varme op med emissionsfri teknologi lokalt bliver naboerne fri for 100% af emissionerne. - Samfundsøkonomisk vil det sidstnævnte betyde en gevinst på 1,774 mia. kr. i sparede udgifter.

Miljøministeriet har åbenbart glemt at anvende princippet om at vælge den bedste tilgængelige teknologi (BAT-princippet), som blev introduceret i Luftvejledningen 2001.

Læs mere i rapporten: Miljøprojekt nr. 1478, 2013, Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse.