Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

INTERPOL-vejviser i kulstofhandel-kriminalitet
05-09-2013

INTERPOL's vejviser giver en indføring i den måde, hvorpå kulstof-/kvotehandelen fungerer i de lande hvor den er indført (først og fremmest EU) eller er planlagt; og dertil de mange måder, hvorpå kriminelle overgreb kan forekomme f.eks. ved køb og salg, ved falsk reklame, for svage reguleringer, finansielle manipulationer, computer hacking og berøvelse af personlige informationer.

INTERPOL's vejviser konkluderer:

”Modsætningen mellem de finansielle markedsdeltageres mål – profitmaksimering – og Kyoto-protokollens overordnede mål, nemlig at sikre at udledningerne af drivhusgasser i det hele taget bliver reduceret, betyder at markedets regulering kommer under pres...Pres fra klimakonventionen (UNFCCC) for en bedre regulering af handelen med kulstofkreditter på finansielle markeder vil ikke nødvendigvis overvinde kriminel aktivitet på miljøområdet.”

Se også nyheden
"5 myter om EU's kvotehandel bliver aflivet" fra 6. september 2013.

INTERPOL pressemeddelelse (på engelsk)