Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

5 myter om EU's kvotehandel bliver aflivet
06-09-2013

Her i foråret og i sommers (april og juli måned) stemte EU-Parlamentet hele to gange om klimakommissær Connie Hedegaards redningsforslag for CO2- kvotehandelen (ETS), der betegnes som EU's vigtigste instrument i klimapolitikken. Mange åndede lettet op, da systemet i anden omgang med et snævert flertal blev reddet, ligesom det i første omgang med et snævert flertal var blevet forkastet.

Som et indlæg i debatten fremlagde 44 organisationer på miljø-, energi- og klimaområdet i april måned et oplæg, der analyserede fem af de påstande som kvotehandlens tilhængere plejer at fremføre. Denne tekst 'Punktering af myten om EUs kvotehandel' har LOB fået oversat og den er tilgængelig her:

Hele oplægget på dansk som PDF her.

LOB gør især opmærksom på myte 2 ('ETS virker som løftestang for investeringer i ren teknologi og løsninger med lav CO2-udledning'). Her bliver myten om CO2-neutralitet af træfyring taget under kærlig behandling.

Som bekendt for læsere af LOBs hjemmeside, har denne grove misfortolkning af hvad biomasse kan og ikke kan med henblik på klimaet, medført betydelige fejlinvesteringer i Danmark. Det gælder både boligopvarmning med træ og ved omlægningen af kraftværker fra kul og naturgas til træpiller. (Se f.eks. nyhed fra 27.1.2013 nedenfor.) I stigende grad bliver træpiller nu industrielt fremstillet i Nordamerikas skove og udskibet til Europa. Her forgyldes deres afbrænding gennem EU's udstedelse af kreditter, fordi de fortrænger fossile brændsler. Handelen med sådanne falske kreditter – falsk, fordi man ikke medregner selve træets store udledninger af CO2 - er endnu ikke afsløret som problem for den finansielle sektor, men det kan snart ske (se Politiken 5.9.13, side 13, samt dokumentaren af Tom Heinemann 'Varm luft for milliarder', DR1 mandag den 9.9.kl.20).

N.B. I forhold til myte 5 om at 'ETS fungerer godt' påpeger oplægget, at det er et 'svindlernes paradis'. Det giver i hvert fald arbejde for både Europol, som Politiken har interviewet, og Interpol, se f.ex. denne pressemeddelelse fra Interpol - se også nyheden 5.9.13.