Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Miljøstyrelsen svarer på spørgsmål
28-11-2013

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man få svar på mange relevante spørgsmål om brændeovne.

Svarene på to spørgsmål er særligt interessante for os:

1. "Er det CO2-neutralt at bruge brændeovn?

Træ er en vedvarende energikilde, fordi der relativt hurtigt kan vokse nye træer op i stedet for dem, der er blevet fældet.

Men afbrænding af træ forrykker alligevel CO2-balancen, fordi CO2 frigives meget hurtigere, end den ville være blevet, hvis træet havde fået lov til at stå indtil det faldt om, og CO2 var blevet frigivet ved naturlig forrådnelse. Det betyder, at mængden af kulstof bundet i CO2 bliver større, og mængden af kulstof bundet i træ (biomasse) bliver mindre. - Desuden er en del af partiklerne fra brændeovne sorte (kulstof), og det giver opvarmning af klimaet, fordi de opsuger energien i solens stråler og afgiver den igen som varme (infrarød stråling)."

LOBs kommentar:

Det er fint, at Miljøstyrelsen nu er enig med LOB i, at afbrænding af træ ikke er CO2-neutralt. - Det ville være dejligt, hvis dette svar fra nu af indgik i Miljøstyrelsens almindelige oplysningsmateriale om brændeovne og træfyring, og hvis kommunerne tog det til efterretning.

2. "Er røg fra brændeovne et problem for miljøet og sundheden?

Ja, partikler er sundhedsskadelige, fordi de trænger ned i lungerne og sætter sig fast. De partikler, der ikke sætter sig fast i luftvejene, bliver ført op i svælget og videre ned i mavesækken og derfra kan de komme ud i blodet.

Der er fundet sammenhæng mellem høje koncentrationer af partikler og øget forekomst af hjertekarsygdomme og luftvejslidelser, primært blandt ældre og personer, der i forvejen lider af luftvejs- og/eller hjertekarsygdomme. Der er ca. 200 for tidlige dødsfald om året i Danmark som følge af partikler fra brænderøg (Miljøstyrelsen, Miljøprojekt 1235, 2008).

Brændeovne og brændekedler står for 71 % af udledningen af fine partikler (PM2.5) fra danske kilder (Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport 821, 2011)."

LOBs kommentar:

Røgen fra brændeovne er helbredsskadelig og miljø-belastende. Røgen er skadelig, fordi den både består af meget fine partikler, der trænger ned i lungerne, og af en række giftstoffer som tungmetaller, tjærestoffer, benzen og dioxin. Disse stoffer, som ophober sig i miljøet, bliver også nævnt i rapport nr. 821 fra DMU (se ovenfor).

I dag den 28. nov. 2013 kan man læse, at hjemmesiden sidst er blevet opdateret 6.6.2013.

Læs mere hos Miljøstyrelsen.