Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Ren luft til københavnerne
12-12-2013

Det er ikke nogen hemmelighed, at luften i København er forurenet med røg fra brændeovne og udstødningsgasser fra biler. Den 5.7.13 kunne vi således her på hjemmesiden omtale to rapporter finansieret af Københavns Kommune om de omfattende helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser af luftforureningsproblemerne fra brændeovne og trafik.

I forbindelse med denne rapportering besluttede borgerrepræsentationen i 2012 at afsætte midler til udarbejdelse af en Ren Luft Plan, og kort tid inden kommunevalget i november udsendte Overborgmesteren Frank Jensen sit politiske udspil med titlen Her bor vi! Mere respekt for København. Han forsikrede, at socialdemokraterne de kommende år vil fortsætte med at prioritere initiativer fra Ren Luft Planen.

Men hvad går Ren Luft Planen ud på ?

Planen har otte forslag til ren luft i København, der vedrører Ren Luft zone, renere arbejdsmaskiner, kollektiv busdrift, havnebåde og turisme, skibstrafik, brændeovne og endelig støj- og partikelreducerende asfalt og flere luftmålinger.

I forhold til situationen for et par år siden har forvaltningen i København nu erkendt, at brændeovne og kedler forurener luften med en række sundhedsskadelige stoffer. - Men i første omgang vil kommunen efter planen kun satse på udskiftning til mindre forurenende ovne. - Man har desværre ikke udtrykt ønske om at udfase brugen af brændeovne.

Læs mere om Ren Luft Planen her.