Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Luftforurening fra danske kilder 2011
19-12-2013

Langt den største andel af fine partikler fra danske kilder til atmosfæren kommer fra træfyring i boliger

Det fastslår den årlige rapport fra Centret for Miljø og Energi om luftforurening. Rapporten, der sendes til FN-organisationen UNECE, er led i et internationalt samarbejde, som har til formål at nedbringe den langtrækkende, grænseoverskridende luftforurening i Europa.

I følge rapportens tal fra 2011 bidrog træfyring i boliger med 67% af de fine partikler fra danske kilder til atmosfæren.

I figuren ovenfor, som viser de forskellige sektorers bidrag til luftforureningen med fine partikler fra danske kilder, udgør 'træfyring i boliger' størstedelen af kategorien 'Non-industrial combustion' (dvs. ikke- industriel forbrænding). Til sammenligning kan man se, at 'Transport' kun udgør 12% af de samlede udslip.

Man kan også finde oplysninger i rapporten om udslip af gasser, som CO og NOx, af tungmetaller f.eks. kviksølv og af de stærkt sundheds-skadelige tjærestoffer og dioxiner. I følge rapportens tal bidrog træfyring i boliger med 85% af tjærestofferne og 60% af dioxiner og furaner fra danske kilder til atmosfæren.

Alligevel ser vi ingen effektiv regulering af udslip fra træfyring i Danmark.

Læs mere her - hos DMU.