Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Goldman Sachs og træpillerne
26-01-2014

DONG Energy vil allerede i 2016 have fordoblet brugen af importerede træpiller i forhold til 2012. Energiforliget fra marts 2012 er endnu ikke fulgt op med en endelig vurdering af konsekvenserne for klimaet af denne omstilling.

Det Nationale Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) har som aftalt afleveret en omfattende biomasserapport, der ser meget kritisk på kraftværkernes overgang til brug af træpiller (DCA-rapport, nr. 33). Men regeringen har endnu ikke taget stilling til kritikken, alt imens aftalen om aktiesalget fra DONG Energy fastlåser denne politik. Det er til fordel for Goldman Sachs' engagement i træpilleleverancer fra USA.

Læs mere om dette i LOBs pressemeddelelse.