Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Advarsel mod brug af briketter i brændeovne
29-04-2014

I Danmark er fyring med briketter i ovne og kedler steget kraftigt de seneste 10 år. Det giver nye miljøproblemer for brændeovnsbrugernes naboer.

I Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2013 er en af konklusionerne, at træbriketter i almindelighed viser partikelemissioner, der er 2 - 3 gange højere end fra almindeligt brænde. Dette illustreres i nedenstående diagram fra rapporten.

Endvidere nævner rapporten, at emissioner fra bark-, tørve- og brunkuls- briketter er endnu værre. Samtidig er disse brikettyper de billigste på markedet. - Her i landet er briketområdet ureguleret, og der eksisterer ingen godkendelses- og kontrolordninger.

Ole Schleicher, Force Technology, der er forfatter til rapporten konkluderede, at visse typer af briketter "ikke bør anvendes til at fyre med i brændeovne".

Rapporten har titlen: "Miljøpåvirkning fra fyring med savsmuldbriketter i brændeovne".

Rapporten kan læses her