Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

USA: Forslag til regulering af brændeovnsrøg er totalt utilstrækkelig
18-11-2014
Høringsvar til de amerikanske miljømyndigheder fra kompetent lægehold

“Forslag til regulering af brændeovnsrøg er totalt utilstrækkelig!” - Så klart var budskabet til USA's Miljøstyrelse (EPA) i maj 2014 fra en ekspertgruppe bestående af medicinere og andre eksperter (Utah Physicians for a Healthy Environment).

Ekspertgruppen skriver, at Miljøstyrelsen ikke både kan beskytte producenterne af brændeovne og beskytte folkesundheden. Styrelsens opgave er først og fremmst at beskytte folkesundheden.

Mange af ekspertgruppens veldokumenterede argumenter svarer til dem, LOB har benyttet over for de danske myndigheder:

  1. Brænderøg er en overraskende stor bidragsyder til individuel og fælles forureningspåvirkning. Røgen danner alvorlige hotspots med forurening og lokale ofre.
  2. Brænderøg er mere giftig end partikelforurening fra andre kilder.
  3. Det er ikke kun under inversionsvejr, at vi er udsatte for brænderøgs-påvirkning.
  4. Brænderøg medfører en stor samfundsøkonomisk omkostning og har ikke nogen gunstig virkning på CO2-regnskabet / klimaet.

Lægerne underkender den udbredte brug af gennemsnitsværdier for at vurdere forurening. Vigtig for sundhedspåvirkningen er især lokale ekstremværdier, der rammer folk, hvor de bor.

Læs hele høringssvaret her.