Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

DØRs hæfte om luftforurening 2014
29-11-2014
Det Økologiske Råd har udgivet et fyldigt hæfte om forurening med brænderøg.

Vi har længe savnet en sammenhængende og forståelig tekst om brændeovnsrøg, dens trusler mod helbred og miljø og løsninger på problemerne. En sådan tekst har vi fået nu - Forurening fra brændefyring - et 25-sider stort hæfte med mange illustrationer. Forfatteren er civilingeniør Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd, og hæftets udgivelse er finansieret af Miljøstyrelsen, Astma-Allergi Danmark og EU-kampagnen: Soot-free for the Climate.

Press-Kristensens præsentation af egne partikelmålinger i Allerød er særlig interessant. Inden for de seneste år er Kåre Press blevet kendt for sine partikelmålinger på offentlige steder med stor luftforurening. Men han har også foretaget målinger ved og i private boliger. I hæftet bliver vi præsenteret for flere af disse måleserier. En serie målinger foregik på et hustag ved skorstensafkastet. Figuren nedenfor er fra hæftet.

Udledning af antal røgpartikler viste sig at være overraskende stor. Dette er i modsætning til de udmeldinger, som vi får fra myndighederne, der ofte hævder, at når røgen er usynlig, er der ingen ‘væsentlig forurening’ i Miljøbeskyttelseslovens forstand. Men langt de fleste partikler fra brændeovne er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje, men kun iagttages ved hjælp af moderne måleapparatur. Og da de små fine røgpartikler er særligt sundhedsskadelige pga. af størrelse og kemi, er det vigtigt at de bliver observeret. - Derfor har LOB i adskillige år anbefalet, at kommunerne anskaffer sig måleudstyr, så sagsbehandlerne kan kontrollere luftkvaliteten ved boliger på objektiv vis.

DØRs hæfte har i øvrigt afsnit om de forurenende stoffer i brænderøgen, de tilknyttede helbredsskader og samfundsøkonomiske omkostninger. Hæftet tager også stilling til forskellige tekniske og politiske løsninger på forureningsproblemerne. - Hæftet kan varmt anbefales i forbindelse med oplysningskampagner om naboskabernes brænderøgsforurening. I forhold til den globale forurening med CO2 fra træfyring deler LOB som bekendt ikke DØRs påstande om “CO2-neutralitet (under visse forudsætninger)”.

Udover det elektroniske download nedenfor kan hæftet også bestilles i trykt from fra DØRs webshop.

Download hæftet her.