Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Ny kampagne om brænderøg
07-12-2014

Den 29. nov. udsendte Miljøministeriet en pressemeddelelse om en ny brændeovnskampagne udarbejdet af Miljøstyrelsen. - Formålet med kampagnen er som tidligere at få landets ca. 750.000 brændeovnsejere til at følge styrelsens råd om, at der skal tændes op fra toppen af brændet. Derved får man langt mindre røg og sod ud i stuen. Samerne i Nordnorge har gjort sådan i århundreder, fortæller pressemeddelelsen.

Problemet med kampagnen er ikke det gode råd om at fyre fornuftigt, men at Miljøstyrelsen ikke fortæller eksplicit, hvorfor røg fra brændeovne, der er den største kilde til fine partikler i luften, er sundhedsskadelig. - Røgen indeholder mange af de samme kemiske stoffer som tobaksrøg, der i dag er forbudt næsten alle steder i det offentlige rum. Vi kan nævne tjærestoffer og benzen, der begge er kræftfremkaldende ligesom dioxiner, der uundgåligt er i brænderøgen. Når røgen kommer ind i vores kroppe kan den skade vort helbred, ligesom tobaksrøg er kendt for at gøre. Og det gælder ikke mindst for de helt små partikler, som ikke kan ses med det blotte øje, og som den anbefalede optænding fra toppen ikke fjerner.

Læs om kampagnen her.