Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Indikative partikelmålinger, 2-års status
12-12-2014

LOB's partikeltæller i Charlottenlund har nu kørt kontinuert i mere end 2 år. Det har givet os godt en million datapunkter der fortæller detaljeret om hvordan partikelkoncentrationen varierer hen over årstiderne.

For en given partikelkoncentration - antal partikler per cm3 - kan vi groft estimere det tilsvarende PM2.5 niveau i vægtenhed, μg per m3. Estimatet er at 38 partikler per cm3 svarer til 25 μg per m3. Dette estimat er med vilje konservativt så vi i langt de fleste tilfælde vil undervurdere det faktiske PM2.5 niveau.

De detaljerede data giver os mulighed for at udtale os om det gennemsnitlige forureningsniveau per døgn. Sammenholder vi vores døgn-niveauer med WHO's anbefalinger fra 2005 (max. 3 overskridelser per år af 25 μg/m3 per døgn) finder vi at WHO's anbefalede døgngrænse overskrides 17 gange vinteren 2012-2013 og hele 24 gange vinteren 2013-2014.

LOB's konservative estimat af PM2.5 antager at 38 partikler per cm3 svarer til et PM2.5 niveau på 25 μg/m3.

Myndighedernes grænseværdier er desværre kun fastlagt ud fra årlige gennemsnitsværdier. Det gør at sommerhalvårets meget lave forureningsniveauer skjuler det høje niveau vi har hele vinterhalvåret.

LOB anbefaler at myndighederne begynder også at operere med grænseværdier per døgn. Gerne med udgangspunkt i WHO's konkrete anbefalinger (max. 3 overskridelser per år af 25 μg/m3 per døgn). Brug af døgn-gennemsnit har også potentiale for at lette kommunernes vurdering af hvornår der er tale om væsentlig forurening.

Download LOB's notat om indikative partikelmålinger her.