Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Vejledning nu undervejs
22-03-2015

Den længe efterspurgte vejledning til kommunerne vedrørende brænderøg er nu undervejs.

Efter at den nye brændeovnsbekendtgørelse blev offentliggjort i januar 2015 er Miljøstyrelsen nu igang med at opfylde Ministerens løfte til Folketingets miljøudvalg om at udsende en vejledning til kommunerne.

I begyndelsen af marts blev udbudsmaterialet kendt. Miljøstyrelsen har udarbejdet “Projektbeskrivelse om vejleding til brænderovnsbekendtgørelsen og portal om luftforurening fra brændeovne og brændekedler”. Materialet er ret gennemtænkt. Miljøstyrelsen skriver selv, at formålet med vejledningen og portalen er at sikre en bedre og mere ensartet kommunal håndhævelse af bekendtgørelsen, og at gener og helbredseffekter i boligområder med mange brændeovne bliver mindre. - Det lyder godt for fremtiden.

Portalen vil indeholde en særlig indgang om gener og sundhedseffekter af brænderøg beregnet på kommunale sagsbehandlere og borgerne.

I omtale af vejledningen, der får sin egen indgang på portalen, nævnes partikelmålinger i tidsserier til hjælp for at påvise væsentlig forurening på stedert. Det er LOB specielt glad for, da vi inspireret af Gundsømagle- målingerne har peget på nødvendigheden af indikative kontinuerte målinger i adskillige år.

Se udbuddet her.
Læs projektbeskrivelsen her.