Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

RØG FRA HUS TIL HUS - En pamflet til de centrale myndigheder
25-04-2015

Det er på høje tid, at både de centrale og de kommunale myndigheder griber effektivt ind mod luftforureningen fra brændeovne. En ny vejledning og flere ressourcer er påkrævet, for at det kommunale tilsyn kan blive moderniseret til fordel for røgudsatte.

Det nuværende informationssamfund kræver både planmæssig forebyggelse af sundhedsskader fra røgen og en omsorgsfuld indsats over for skadelidte. Ændret fyringsadfærd hos brændeovnsejere er langt fra nok, hvis de individuelle fyringsanlæg ligger i tætte boligbebyggelser.

LOB har derfor sendt denne pamflet til de centrale myndigheder.

Læs pamfletten her.