Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

VerdensSundhedsOrganisationen (WHO) advarer mod træfyring
24-07-2015

I en ny rapport med titlen: Residential heating with wood and coal: Health impacts and policy options in Europe and North America advarer WHO mod den voksende anvendelse af brænde og træpiller til opvarmning. Advarslen bliver begrundet med, at en stor del af den sundhedsskadelige luftforurening stammer fra fyring med træ.

Mindst 28 kemiske stoffer i brænderøgen har vist sig at være giftige, inklusive 14 kræftfremkaldende forbindelser (s. 15). Og udsættelse for mikroskopiske partikler fra træfyring er lige så skadelige for helbredet som udsættelse for forbrændingspartikler fra fossile brændsler.

I Danmark anslår myndighederne, at 63% af partikelforureningen i luften kommer fra boligopvarmning med træ. Dette er et højt tal sammenlignet med andelen i andre europæiske lande.

WHO anbefaler at opvarme med el og gas i stedet for med træ, og at der indføres "No burn"-områder (s. 32) i tætbefolkede områder og/eller områder, hvor de geografiske forhold medfører omfattende røggener fra træfyringsanlæg. - Hvornår kortlægger de danske myndigheder mon sådanne særligt belastede områder, så "No burn"-områder kan indføres i Danmark ?

Læs rapporten her