Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Brændeovnes bidrag til luftforurening i København
20-09-2015

Det nye notat fra DCE (Nationalt center for Miljø og Energi) om brændeovne i København har vakt stor opmærksomhed. Men de fleste hæfter sig kun ved, at den første rapport om emnet fra 2013 havde antaget, at emissionerne var langt større, end man nu har beregnet på grundlag af nye oplysninger fra Teknologisk Institut og fra skorstensfejerne. Imidlertid overser kritikkerne, at den tidligere rapport gang på gang fremhævede, at netop tallene for brændeovnsemissioner var behæftet med stor usikkerhed sammenlignet med de øvrige emissionskilder i København.

I 2013-rapporten efterlyste forskerne større kendskab til brændeovnenes alder og lokalisering i Københavns Kommune, og disse data har de nu fået adgang til. Derfor kan vi i det nye notat få indtryk af, hvor belastningen fra brændeovne er størst. Såvel Nordvestkvarteret som Amager fremtræder på nedestående kort med høje emissionsværdier. Det giver kommunens teknik- og miljøafdeling et fingerpeg om, hvor det vil være fornuftigt at gribe ind med miljøbeskyttende foranstaltninger af hensyn til befolkningens sundhedstilstand.

Kilder:
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2015/Braenderoegs_bidrag_til_luftforurening_i_Kbh_revised_ssj_v2.pdf
http://www.dmu.dk/Pub/SR57.pdf